جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/05/18

عرضه اقلام کشاورزی در تاریخ 95/05/18 در بورس کالا

 • شکر سفید  کشت و صنعت فارابی  25,200
 • مرغ منجمد رنج 1  کشتارگاه  51,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,100
 • شکر سفید  کشت و صنعت کارون  25,200
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,100
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • شکر سفید  کشت و صنعت کارون  25,200
 • گندم دورم  کرمان  9,363
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • گندم دورم  ایلام  9,363
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • شکر سفید  قند شیروان  25,200
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  کهکیلویه و بویر احمد  6,900
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • شکر سفید  قند میاندوآب  25,200
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • شکر سفید  قند جوین  25,200
 • جو دامی (ماده33)  کهکیلویه و بویر احمد  6,900
 • شکر سفید  قند اسلام آباد غرب  25,200
 • جو دامی (ماده33)  خراسان شمالی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  خراسان شمالی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  استان مرکزی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  اردبیل  7,000
 • جو دامی (ماده33)  استان مرکزی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  استان مرکزی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  استان مرکزی  7,000
 • ذرت دانه ای  کرمانشاه  8,500
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  استان مرکزی  7,000
 • ذرت دانه ای  فارس  8,500
 • جو دامی (ماده33)  استان مرکزی  7,000
 • ذرت دانه ای  کرمان  8,500
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • ذرت دانه ای  فارس  8,500
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اردبیل  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اردبیل  7,000
 • جو دامی (ماده33)  اردبیل  7,000
 • جو دامی (ماده33)  اردبیل  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اردبیل  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  البرز  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • کنجاله سویا پلیت  کرمانشاه  15,700
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان شرقی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6900

عرضه اقلام صنعتی در تاریخ 95/05/18 در بورس کالا

 • شمش طلا 997  طلای موته  1,596,790
 • شمش طلا 997  طلای موته  1,596,790
 • شمش طلا 995  طلای موته  1,593,590
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 997  طلای موته  1,596,790
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش 1000p-99.8  آلومینیوم ایران(ایرالکو)  63,773
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • شمش طلا 999  طلای موته  1,600,000
 • ورق گالوانیزه G  صنایع هفت الماس  22,000

عرضه اقلام قیر در تاریخ 95/05/18 در بورس کالا

 • قیر PG5822  نفت جی  6,726
 • قیر PG6422  نفت جی  6,726
 • قیر MC250  نفت جی  10,200
 • قیر 85100  نفت جی  6,426
 • قیر 6070  نفت جی  6,426
 • قیر PG5822  نفت جی  6,726
 • قیر PG6422  نفت جی  6,726
 • قیر امولسیون CRS1  نفت جی  6,400
 • قیر MC250  نفت جی 10,200
 • قیر 85100  نفت جی 6,426
 • قیر 6070  نفت جی 6,426
 • قیر 6070  پالایش نفت شیراز 6,441
 • قیر MC250  نفت پاسارگاد تبریز  10,930
 • قیر 85100  نفت پاسارگاد تبریز  6,704
 • قیر MC250  نفت پاسارگاد بندرعباس  10,080
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد بندرعباس  7,158
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد اراک  6,426
 • قیر MC250  نفت پاسارگاد آبادان  10,200
 • قیر PG6422  نفت پاسارگاد شیراز  6,850
 • قیر 85100  نفت پاسارگاد تهران  6,726
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد آبادان  6,812
 • قیر امولسیونی زودشکن  نفت پاسارگاد تهران  6,600
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد تهران  6,726
 • قیر PG7010  نفت پاسارگاد بندرعباس  7,558
 • قیر PG6416  نفت پاسارگاد بندرعباس  7,308
 • قیر PG7010  نفت پاسارگاد شیراز  7,150
 • قیر PG6422  نفت پاسارگاد شیراز  6,850
 • قیر PG6422  نفت پاسارگاد تهران  7,026

عرضه اقلام پلیمر در تاریخ 95/05/18 در بورس کالا

 • پلی پروپیلن نساجی Z30S  پتروشیمی مارون  32,119
 • پلی پروپیلن نساجی Z30S  پتروشیمی مارون  32,119
 • پلی پروپیلن نساجی C30S  پتروشیمی مارون  32,119
 • پلی پروپیلن شیمیایی MR230C  پتروشیمی مارون  37,097
 • پلی اتیلن سنگین بادی BL3  پتروشیمی مارون  37,148
 • پلی اتیلن سنگین فیلم EX5  پلیمر کرمانشاه  36,733
 • پلی پروپیلن نساجی ZH550J  نوید زرشیمی  32,119
 • پلی اتیلن سنگین بادی BL3  پلیمر کرمانشاه  37,148
 • پلی پروپیلن نساجی ZH510L  نوید زرشیمی  32,119
 • پلی پروپیلن نساجی ZH552R  نوید زرشیمی  32,119
 • پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C  نوید زرشیمی  37,354
 • پلی اتیلن سبک خطی 22403  پتروشیمی لرستان  37,605
 • پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV  پتروشیمی لرستان  35,262
 • پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA  نوید زرشیمی  34,461
 • پلی پروپیلن نساجی SF060  پتروشیمی پلی نار  32,119

عرضه  بازار فیزیکی بورس انرژی در رینگ داخلی به تاریخ 95/05/18 و در رینگ بین الملل به تاریخ 95/05/20

 • حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 500000 لیتر  هر لیتر 10299.00 ریال
 • نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 60 تن  هر کیلوگرم 3600.00 ریال
 • متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 5000 تن  هر کیلوگرم 5449.00 ریال
 • سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 100 تن  هر کیلوگرم 7000.00 ریال
 • برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 150 تن  هر کیلوگرم 7120.00 ریال
 • حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 192000 لیتر  هر لیتر 9920.00 ریال
 • نفت کوره 380 سانتی استوک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد پاکستان 1000 تن  هر تن -20.00
 • نفت کوره 380 سانتی استوک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد افغانستان 1000 تن  هر تن -20.00
 • نفت کوره 380 سانتی استوک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد ارمنستان 1000 تن  هر تن -20.00
برچسب ها:
مطالب مرتبط
جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/05/17
جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/05/20
مشاهده نظرات