در خواست مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

چادرملو تنها حقوق دولتی را پرداخت کند

بخش معدن نقش مهمی در تولید ناخالص ملی بر عهده دارد اما متاسفانه برخی موانع بر سر راه معادن بزرگی همچون چادرملو توانسته مشکلات فراوانی را برای آنها رقم بزند.

پرداخت حقوق دولتی و بهرهمالکانه از موضوعهایی است که مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به آن معترض بوده و معتقد است؛ چادرملو و گلگهر باید تنها حقوق دولتی را پرداخت کنند. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به مناسب روز معدن و صنعت، به تشریح شرایط معادن سنگآهن پرداخت و گفت: در برنامه ششم توسعه کشور، بر دو هدف کلی «شناسایی ذخایر معدنی در مناطق اولویتدار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» تاکید شده و راهبردهایی چون، «افزایش سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهرهوری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیستمحیطی، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسبوکار» ارائه شده است.

محمود نوریان اظهار کرد: از سویی دیگر در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حوزه معدن و صنایع معدنی جایگاه دوم را در رشد تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده که این امر نشان از توان بخش معدن در اقتصاد ایران دارد. اما نباید تنها به این ظرفیتها دلخوش بود بلکه باید توجه داشت آنچه موجب ارزشآفرینی و سوددهی در تولید میشود کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت با بهرهگیری از نیرویانسانی کارآمد، بکارگیری روشهای نوین و استفاده از فناوری مدرن است.

تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴

وی با اشاره به سند چشمانداز صنعت فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدفگذاری کرده، افزود: باید حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگآهن استخراج شود و از آن ۱۴/۸ میلیون تن سنگآهن دانهبندی، ۷۷ میلیون تن کنسانتره و ۷۲ میلیون تن گندله تولید کرد، این در حالی است که هماکنون میزان استخراج سنگآهن در کشور ۴۰ میلیون تن، و تولید کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. نوریان باتاکید بر ضرورت رفع موانع توسعه در معادن گفت: در چند سال اخیر موضوعهایی مانند دسترسی نداشتن به فناوریهای جدید در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری، فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش هزینههای استخراج و فرآوری، وجود دلالان بینالمللی برای صدور محصول، ممنوعیت داد و ستدهای مالی از طریق بانکهای جهانی که همگی ناشی از تحریمهای بینالمللی بود، دشواریهای بسیاری را برای فعالان بخش معدن بهوجود آورد.

به گفته وی، از سوی دیگر نبود قوانین ثابت یا نبود تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شد دولت هر از گاهی با صدور بخشنامهای، تلاش کند حضور خود را نشان داده و حاکمیت خود را بر معادن اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدیدتری ایجاد میکند بلکه در عمل به سرمایهگذار بخش خصوصی هشدار میدهد «ریسک سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست» مانند تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهناسفنجی که از ۲۳ به ۲۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان کاهش پیدا کرد و موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان گندله و آهناسفنجی شد و بازار سهام نیز نسبت به این تصمیم واکنش منفی نشان داد. نوریان تصریح کرد: همچنین افزایش یکباره و پیشبینینشده هزینههای تولید به دلیل افزایش هزینههای آب، برق، گاز و حملونقل که چند بار در سال اتفاق میافتد و کاهش شدید قیمتهای جهانی سنگآهن از دیگر مشکلات بوده و هست.

پرداخت حقوق دولتی

مدیرعامل چادرملو همچنین درباره مسئله بهرهمالکانه گفت: بهرهمالکانه ظلمی است که به معدن چادرملو و گلگهر میشود. آنچه ما باید همانند سایر معادن کشور پرداخت کنیم حقوق دولتی است نه بهرهمالکانه در حالیکه مالک این معادن میلیونها سهامداران فعال در بازار سرمایه هستند. نوریان تصریح کرد، چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و همه کشورهای دنیا تنها حقوق دولتی از معادن میگیرند که از گذشته در قانون معادن ما نیز بوده و هر معدن با توجه به قیمتهایی که وزارتخانه هر سال مشخص میکرده، درصدهایی را برای حقوق دولتی پرداخت میکردند. این حقوق دولتی در کشورهای مختلف اعداد متفاوتی دارد اما بهرهمالکانه در هیچ جای دنیا وجود ندارد. وی با تاکید بر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساماندهی قوانین معادن افزود: ما به طور کلی از نمایندههای مجلس شورای اسلامی انتظار داریم قوانین پویایی را تصویب کنند و در مجموع به فکر اقتصاد مملکت باشند که معدن هم جزئی از این اقتصاد است. درباره معدن باید گفت امیدواریم این ظلمی که به این دو معدن میشود، برداشته شود یعنی پروانه بهرهبرداری چادرملو و گلگهر بازگردانده شود و تنها از ما حقوق دولتی دریافت شود تا این معادن بتوانند به حیات خود ادامه دهند و در افزایش رشد اقتصادی کشور نیز موثر باشند.

طرحهای توسعهای چادرملو

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ادامه این گفتوگو به تشریح طرحهای توسعه این شرکت که بهزودی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند، پرداخت و گفت: یکی از مهمترین طرحها که در زمینه تکمیل زنجیره تولید قرار دارد احداث کارخانه احیای مستقیم و فولاد چادرملو است، پروژه فولادسازی این طرح با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن فولاد قابل ارتقا تا ۱/۳ میلیون تن، از سال ۱۳۸۹ شروع شده و در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ راهاندازی خواهد شد. پروژه احیای مستقیم هم به ظرفیت تولید سالانه ۱/۵۵ میلیون تن آهناسفنجی از اواخر سال ۱۳۹۱ شروع شده و در سال ۱۳۹۶ راهاندازی میشود. برای اجرای این دو طرح که به زودی بهرهبرداری از واحد فولاد آن آغاز میشود، افزونبر ۱۸هزارو ۳۷۲ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است. ما برای تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی و طرحهای توسعه خود اقدام به ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی در مجتمع گندلهسازی اردکان کردیم.

ظرفیت تولید این نیروگاه ۵۰۰ مگاوات است که از سال گذشته ۲ واحد گازی آن بهرهبرداری و وارد شبکه سراسری برق شده و واحد بخار این نیروگاه هم انشاءالله بهزودی به بهرهبرداری میرسد. برای اجرای این طرح هم مبلغ ۱۳ هزارو ۶۹۸ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است. یکی دیگر از طرحها کارخانه تولید فولاد و نورد ابرکوه است، این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن فولاد خام و ۵۵۰ هزار تن محصولات نورد، با سرمایهگذاری ۷۶۹۱ میلیارد ریال از آذر ۹۱ شروع ساخت شده که براساس برنامه، بخش نورد تا پایان نیمه نخست امسال وبخش فولاد در سال ۹۶ راهاندازی خواهد شد. همچنین طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندلهسازی اردکان یکی دیگر از برنامههای توسعه چادرملو است که با اجرای این طرح ظرفیت تولید سالانه کارخانه گندلهسازی از ۳/۴ میلیون تن فعلی به ۴ میلیون تن (۶۰۰ هزار تن) افزایش خواهد یافت. برای اجرای این طرح هم ۹۰۵ میلیارد ریال پیشبینی سرمایهگذاری شده است. 

طرح تامین آب از محل اجرای شبکه فاضلاب شهرستان اردکان هم از جمله پروژههایی است که در نوع خود بیسابقه و نمونه است. با توجه به نیاز آب مصرفی برای فرآیند عملیات تولید آهن اسفنجی و شمش فولاد و محدودیتهای شدید منطقهای در تامین آب مورد نیاز، ما در قالب قرارداد منعقدشده بین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و سازمان آب و فاضلاب استان یزد (با نظارت سازمان آب و فاضلاب کشور) تفاهم کردیم که سازمان یادشده در قبال اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و احداث تاسیسات تصفیه فاضلاب از سوی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، اختیار استفاده از پساب آن به مدت حداقل ۳۰ سال را به شرکت واگذار کند. این قرارداد در نوع خود، نخستین قرارداد عملیاتی از این بابت بوده که علاوه بر اجرای یک طرح زیربنایی بهداشت شهری، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با انتفاع از پساب تصفیه شده فاضلاب، آب مورد مصرف در کارخانههای فولاد و احیا را تامین میکند. برای این طرح هم ۱/۹۳۹ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.

طرح انتقال آب از خلیجفارس

همچنین چادرملو یکی ازشرکتهای بزرگی است که در طرح انتقال آب از خلیجفارس به مناطق مرکزی کشور مشارکت دارد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ۲۵میلیون مترمکعب یا به میزان ۱۸ درصد از توان تولید آب را به خود اختصاص خواهد داد این پروژه از بندرعباس تا یزد و در ۳ فاز اجرایی میشود که فاز نخست آن خط انتقال آب به طول ۲۹۲کیلومتر از بندرعباس تا گلگهر سیرجان، فاز دوم از گلگهر تا مس سرچشمه در رفسنجان به طول ۱۳۶ کیلومتر و فاز سوم از مس سرچشمه تا معدن سنگآهن چادرملو یزد به طول ۳۰۷ کیلومتر است.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
حرکت معدن در جاده پیشرفت
مشاهده نظرات