تمایل بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، برخی بانک‌ها و موسسه‌های اروپایی به ایران آمدند و تمایل خود را برای همکاری با ایران اعلام کردند.

محمدحسین حسین زاده در جمع خبرنگاران درباره میزان وامهای قرض الحسنهای که این بانک پرداخت کرده است، گفت: از سال 92 تا امروز حدود 1/5 میلیون فقره تسهیلات با میانگین 8 میلیون و 300 هزار تومان پرداخت شده است.

به گفته وی، 95درصد سپردههای بانک زیر 10 میلیون، 4 درصد زیر 50 میلیون و یک درصد بالای 50 میلیون تومان است که این خود گویای خرد بودن بانک قرض الحسنه رسالت است.

حسین زاده با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت به منابع دولتی وابسته نیست و با تکیه بر سپرده گذاریها و اعطای تسهیلات قرض الحسنه فعالیت میکند، اضافه کرد: بیش از 95 سپرده گذاران در بانک قرض الحسنه، زیر یکصد میلیون ریال(10 میلیون تومان) سپرده گذاری کردهاند، که نشان میدهد این بانک، با مشتریان خرد تعامل دارد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت به کاهش شعبههای این بانک اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وجود 40 میلیون مشترک اینترنت در کشور، در پی توسعه بانکداری مدرن و مجازی هستیم و بر این اساس، تعداد شعب را کاهش خواهیم داد.

وی همچنین از مذاکره با بنگاهها و موسسههای مالی اروپایی خبر داد و افزود: یک بنیاد آلمانی که با بانکهای 70 کشور جهان ارتباط دارد به تازگی به ایران سفر کرده و قرار است مشاورههایی را در بخش بانکداری اجتماعی و توسعه کارآفرینی به کشورمان ارایه دهد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برخی بانکها و موسسههای اروپایی به ایران آمدند و تمایل خود را برای همکاری با ایران اعلام کردند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات