پنج دهه بلندمرتبه‌سازی در پایتخت بررسی شد

سه علت جهش تیراژ برج‌ها

برج‌سازی در تهران طی 10 سال گذشته 76 درصد نسبت به دهه موسوم به «تراکم فروشی» افزایش یافت. بررسی‌ها درباره علت این جهش در تیراژ بلندمرتبه‌سازی، ردپای «رکود مسکن» را نشان می‌دهد.

مشاهده نظرات