رئیس دوره‌ای اوپک:

کاهش قیمت نفت موقتی است

وزیر انرژی قطر گفت اوپک در حال مذاکره برای تثبیت وضعیت بازار است و روند کاهشی فعلی قیمت‌ها موقتی خواهد بود.

به نقل از رویترز، وزیر انرژی قطر و رئیس فعلی اوپک گفت، به رغم کاهش قیمت اخیر نفت، بازار جهانی در مسیر توازن مجدد قرار دارد.

وی افزود، اوپک در حال مذاکرات ادامه دار برای تثبیت بازار است.

محمد السدا، وزیر انرژی قطر گفت: «کاهش قیمتهای اخیر در بازار نفت و آشفتگی فعلی بازار موقتی است... اوپک به رصد دقیق تحولات ادامه میدهد و در حال مذاکرات مداوم با تمام کشورهای عضو در مورد راهها و ابزارهای کمک به برقراری مجدد ثبات و نظم در بازار است.»

قطر ریاست دورهای اوپک در سال 2016 را در اختیار دارد.

وی گفت، یک نشست غیر رسمی بین اعضای اوپک در حاشیه نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر که روزهای 26 تا 28 سپتامبر برگزار خواهد شد، برنامه ریزی شده است.

انتشار گزارش هایی از احیای مجدد مذاکرات برخی از اعضای اوپک در مورد محدود کردن تولید موجب شد تا قیمت نفت در جلسه امروز افزایش یابد.

السدا گفت، کاهش اخیر قیمتها «بیشتر نتیجه کاهش حاشیه سود پالایشگاهها، افزایش حجم ذخایر به ویژه ذخایر فرآوردههای نفتی، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و وضعیت حاکم بر بازارهای مالی بوده است.»

وی گفت، یک افزایش تقاضای مورد انتظار در تقاضا برای نفت در سه ماهه سوم و چهارم امسال، و کاهش در دسترس بودن نفت، موجب شده تا تحلیلگران به این نتیجه برسند که وضعیت کاهشی فعلی بازار نفت موقتی است و قیمتها در اواخر سال 2016 افزایش خواهد یافت.»

ایران، اصلیترین مخالف فریز نفتی در درون اوپک است، زیرا قصد دارد تولید خود را افزایش دهد و به سطح قبل از تحریمهای غرب برساند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات