بلومبرگ مدل جدید قراردادهای نفتی را بررسی کرد

آیا صنعت نفت ایران در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق خواهد بود؟

ایران گام بلندی را در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش نفت و گاز خود برداشته است. تجربه کشور همسایه عراق نشان می‌دهد هنوز مسیری طولانی در پیش است، هر چند در صورت موفقیت، این موضوع می‌تواند به عنوان درسی برای عربستان به منظور جلب کمک‌های خارجی باشد.

مشاهده نظرات

صادرات زیتون بدون هیچ سقفی

غذایی و کشاورزی

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

غذایی و کشاورزی

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد؟

غذایی و کشاورزی