مستخدمین حسینی:

تورم ۱۰ درصدی درست باشد نرخ سود باید باز هم کاهش یابد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت معتقد است به واقع نرخ تورم کاهش پیدا کرده باید با جسارت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند گفت: عدم واکنش دقیق و به موقع دولت در این زمینه ممکن است این تردید را به وجود آورد که نرخ تورم به درستی محاسبه نمی‌شود.

یک کارشناس مسائل پولی و بانکی در مورد اقدام برخی از بانکها در دور زدن تصمیم اخیر بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سود تسهیلات و سود بانکی، اظهار کرد: نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی و کلیدی در اقتصاد آزاد و رقابتی است. چرا که در این نوع اقتصاد نرخ سود بانکی و کنترل صحیح آن میتواند در افزایش سرمایهگذاری، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی موثر باشد. ولی اگر به درستی تعیین نشود تأثیر معکوس بر این متغیرهای اقتصادی خواهد داشت.

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه در چند سال گذشته این نرخ بر اساس خواستههای دولت مشخص میشد به همین دلیل نتوانست نقش موثری را در اقتصاد کشور ایفا کند، ادامه داد: در همین چارچوب مشاهده میکنیم که در زمینه سرمایهگذاری عقب تر از آن چیزی که پیشبینی کردهایم، هستیم و در حالی که قرار بوده طبق سند چشمانداز نرخ رشد اقتصادی کشور به 8 درصد برسد اکنون در حالت منفی به سر میبریم.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه اگر دولت معتقد است که به واقع نرخ تورم کاهش پیدا کرده و محاسبات را در این زمینه درست انجام داده است باید با جسارت اقدام به کاهش نرخ این سودها کند، اظهار کرد: عدم واکنش دقیق و به موقع دولت در این زمینه ممکن است یک تردیدهایی را به وجود آورد که نرخ تورم به درستی محاسبه نمیشود.

وی با بیان اینکه طبق آنچه که دولت اعلام کرده نرخ تورم زیر 10 درصد است، ادامه داد: این در حالی است که نرخ سود تسهیلات در کشور 18 درصد است و این دو رقم اصلاً با یکدیگر متناسب نیستند.

مستخدمین حسینی با اعتقاد بر اینکه اقتصاد کشور بیمار و تب دار است و باید برای رفع آن با جسارت و شجاعت عمل کرد، در بخش دیگری از صحبتهای خود، تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام کرده است برخی از بانکها با روشهایی که در پیش گرفتهاند، برای حسابهای بالا سود 22 درصد پرداخت میکنند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات