ایران نفت بیشتری به پالایشگاه‌های خصوصی چین می‌فروشد

شرکت ملی نفت ایران در حال مذاکره با شرکت بازرگانی نفتی ترافیگورا است تا از طریق این شرکت مقادیر بیشتر نفت به پالایشگاه‌های بخش خصوصی چین بفروشد.

به نقل از بلومبرگ، گفته میشود شرکت ملی نفت ایران در حال مذاکره برای فروش نفت بیشتر به شرکت بازرگانی ترافیگورا از جمله از طریق انعقاد یک قرارداد بلندمدت است. این استراتژی احتمالاً به ورود نفت ایران به بازار پالایشگاههای بخش خصوصی چین کمک خواهد کرد.

بهگفته منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، شرکت ملی نفت ایران احتمالاً مقادیر بیشتری نفت سنگین به شرکت ترافیگورا خواهد فروخت. این محمولهها احتمالاً به شرکتهای پالایشگاهی خصوصی چین، معروف به تیپاتها فروخته خواهد شد. این منابع گفتند، مذاکرات هنوز ادامه دارد و قراردادی نهایی نشده است.

سخنگوی شرکت ترافیگورا در ژنو از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. اظهارنظری نیز از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت نگرفته است.

فروش احتمالی نفت ایران به تیپاتها به این کشور کمک خواهد کرد تا پس از لغو تحریمهای غرب، سهم خود از بازار نفت آسیا را توسعه دهد. تولید کنندگان نفت در خاورمیانه معمولاً بخش عمدهای از نفت خام خود را از طریق قراردادهای بلندمدت مستقیم با پالایشگاهها به فروش میرسانند و این به مشتریان اجازه میدهد در صورت نیاز تکمحمولههای بیشتری را از تولید کنندگان خریداری نمایند. اما ایران اکنون تمایل دارد از طریق یک شرکت بازرگانی خصوصی به پالایشگاههای خصوصی چین نفت بفروشد، زیرا ترافیگورا در وضعیت بهتری برای فروش نفت به این پالایشگاهها قرار دارد که معمولاً نفت را بهصورت بیسروصدا و در قالب مقادیر کم خریداری میکنند.

ترافیگورا پیشتر حدود 2 میلیون بشکه نفت سنگین برای بارگیری در ماه ژوئن از ایران خریداری کرده بود که تانکر حامل این محموله هماکنون در ساحل کره جنوبی لنگر انداخته است. قبلاً این تانکر بهمدت سه هفته در نزدیکی بندر کینگدائوی چین توقف کرده بود، جایی که تیپاتها معمولاً محمولههای نفتی خود را در آنجا تحویل میگیرند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات