کارشناس اتاق بازرگانی در آلمان:

عدم همکاری بانک‌های غربی باعث سرخوردگی در تجارت آلمان و ایران شده است

بسیاری از بانک‌های غربی همچنان نسبت به ارائه وام به مبادلاتی که یک طرف آن ایران است خودداری می‌کنند و تأمین منابع مالی برای گسترش مبادلات به ایران همچنان با مشکل مواجه است.

به نقل از یورمیدلایست یکی از انجمنهای صنعتی آلمان اعلام کرد با گذشت حدود یک سال از لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران، صادرکنندگان آلمانی همچنان در گسترش مناسبات تجاری با ایران ناکام ماندهاند.

به گفته وولکر ترییر کارشناس ارشد اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنعت آلمان علیرغم افزایش مبادلات خارجی، همچنان سرخوردگیهای جدی در رابطه با تجارت با ایران وجود دارد.

در چهار ماه نخست سال 2016 صادرات آلمان به ایران نسبت به مدت سال گذشته با 11 درصد افزایش به 985 میلیون دلار رسید و احتمالاً این رقم در شش ماه نخست به بیش از یک میلیارد یورو افزایش یابد. این میزان صادرات آلمان به ایران، اختلاف زیادی با میزان مورد انتظار 5 میلیارد یورو در سال دارد.

براساس برنامهریزی آلمان، این کشور باید در سه سال اول اجرای توافق هستهای، صادرات خود به ایران را به 5 میلیارد دلار در سال افزایش داده و این رقم در 5 سال پس از توافق به 10 میلیارد دلار در سال افزایش یابد.

ترییر تأکید کرد: به طور حتم، فضا برای گسترش تجارت با ایران وجود دارد.

این کارشناس آلمانی پیشبینی کرد صادرات آلمان به ایران در نیمه دوم سال جاری افزایش یابد.

در میان فعالان اقتصادی آلمان، خودروسازان و تولیدکنندگان ماشینابزار بیشترین امید را برای ورود به بازار نو ایران پس از توافق هستهای داشتهاند.

ترییر افزود: انتظارات زیادی برای بازگشت سطح تجارت بین دو کشور به زمان قبل از تحریمها وجود دارد، اما تا رسیدن به این هدف، راه زیادی وجود دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از بانکهای غربی همچنان نسبت به ارائه وام به مبادلاتی که یک طرف آن ایران است خودداری میکنند، تأمین منابع مالی برای گسترش مبادلات به ایران همچنان با مشکل مواجه است.

شرکت دایلر کرایسلر آلمان تولیدکننده خودروهای بنز در این کشور با دو خودروساز داخلی برای تولید این محصولات در ایران به توافق رسیده است. از سوی دیگر، شرکت زیمنس نیز با گروه مپنا برای تولید ژنراتور و توربینهای گازی توافق کرده است.

مشاهده نظرات