سیف در باکو اعلام کرد

توافق بانک‌های مرکزی ایران و آذربایجان برای باز کردن حساب‌های معاملاتی

رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد: براساس توافق صورت گرفته حساب‌های معاملاتی بین دو بانک مرکزی ایران و آذربایجان باز خواهد شد.

به نقل از ترند، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد: بانکهای مرکزی ایران و آذربایجان توافق کردند که دو کشور بر سر امکان باز شدن حسابهای معاملاتی توافق کردند.

ولیالله سیف در حاشیه سفر رئیس جمهور ایران به آذربایجان گفت: اصلیترین علت سفر وی به آذربایجان دیدار با المان رستموف رئیس کل بانک مرکزی آذربایجان بوده است.

سیف ادامه داد: در دیدار با این مقام آذری نسبت به گسترش مناسبات دوجانبه گفتوگو شده و با توجه به ظرفیت اقتصادی در هر دو کشور نیاز به افزایش قابل توجه حجم مبادلات دوجانبه وجود دارد.

این مقام ایرانی ادامه داد: بهترین و امنترین روش تسویه هزینههای معاملات از طریق نظام بانکی است و حسابهای معاملاتی درحقیقت اصلیترین عامل در تسویه حساب معاملات دوجانبه محسوب میشود.

براساس توافق صورت گرفته بین بانکهای مرکزی ایران و آذربایجان دو کشور بانکهای تجاری خود را برای بهبود روابط دوجانبه ترغیب خواهند کرد.

سیف همچنین تاکید کرد: راه برای ایجاد شعب بانکهای ایرانی و آذربایجانی در هر دو کشور هموار شده است. از سوی دیگر کارتهای اعتباری نظام بانکی ایران و آذربایجان براساس توافق صورت گرفته در هر دو کشور قابل استفاده خواهند بود.

مشاهده نظرات