معاون وزیر جهاد کشاورزی

نخبگان ایرانی خارج کشور در بخش تحقیقات کشاورزی جذب می‌شوند

جذب نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور برای نخستین بار توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور انتقال تکنولوژی و گسترش مرز دانش کلید خورد.

اسکندر زند رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تا کنون حکم به کارگیری دو نخبه ایرانی ساکن خارج از کشور در حوزه تحقیقات باغبانی و بیوتکنولوژی قطعی شده است.

وی با بیان این که 30 تن از این نخبگان در حوزه تحقیقات کشاورزی تقاضای همکاری دادهاند، اظهار داشت: سوابق علمی متقاضیان در حال بررسی است و آنهایی که به لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی هستند، انتخاب می شوند.

زند، ضمن دعوت از نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور برای همکاری و جذب در بخش تحقیقات کشاورزی تصریح کرد: بیشترین نیاز ما برای جذب این افراد در زمینه های باغبانی، بهنژادی باغبانی، بیوتکنولوژی، آفات و بیماری ها، آب و خاک، واکسن و سرم، بهنژادی دام و طیور، بهنژادی آبزیان، بهنژادی گیاهان زراعی و نانو در بخش کشاورزی است.

وی افزود: نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور از طریق مراجعه به سایت نخبگان به ما معرفی می شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد جذب نخبگان کشاورزی داخل کشور نیز گفت: ظرف سه سال گذشته 250 نفر را در حوزه تحقیقات کشاورزی جذب کردهایم که اکثر آنها از نخبگان داخلی هستند.

وی اذعان داشت: نخبگان کشاورزی داخل کشور نیز هر سال در اسفند ماه می توانند از طریق سایت سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و با ارایه مدارک، درخواست همکاری بدهند.

مشاهده نظرات