مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

گوشت‌های استحصالی از کشتارگاه صنعتی دام استان در حد استاندارد‌های جهانی است

مردم از گوشت‌هایی که فاقد مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی می‌باشد بدلیل اینکه هیچ نظارتی از سوی دامپزشکی بر آن‌ها صورت نگرفته است و احتمای آلودگی دارد خریداری ننمایند.

عبدالمحمد نجاتی با اعلام این خبر افزود: در کشتارگاه صنعتی دام استان لاشه ها پس از کشتار به مدت 24 ساعت در دمای 4-0 درجه سانتی گراد نگهداری می شوند سپس با خودرو های حمل سردخانه دار به قصابی ها و مراکز عرضه سطح شهر و روستا ها حمل بهداشتی می شود و در این مراکز نیز در یخچال قرار می گیرند.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: مردم باید با خیال راحت پس از خرید گوشت استحصالی از کشتارگاه های استان بلافاصله مصرف یا اگر گوشت گوسفندی و گاوی می باشد به ترتیب به مدت 3 و 5 روز پس از کشتار در دمای 4-0 درجه می توانند نگهداری نمایند.

وی اذغان داشت با این حال در صورتی که گوشت بیشتر از این مدتی که عنوان شد در یخچال هم نگهداری شود کم کم شروع به فساد می کند و بار میکروبی لاشه افزایش می یابد پس مردم موقع خرید گوشت از قصابی ها باید به تاریخ ذبح( کشتار ) و انقضای لاشه توجه داشته باشند و گوشت تاریخ گذشته خریداری ننمایند.

نجاتی در پایان از مردم خواست در صورتی که مشاهده کردند که گوشت استحصالی بدون مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی می باشند مراتب را به شبکه ها اعلام تا موارد تخلف را به مراجع قضایی ارجاع دهند

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات