ثبت روند نزولی قیمت محصولات شیمیایی

کاهش قیمت نفت طی هفته های گذشته سبب روند نزولی قیمت محصولات شیمیایی شده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، مقایسه قیمت محصولات شیمیایی در تاریخ ۳ و ۱۷ مردادماه نشان می دهد که اکثر کالاهای این گروه روندی نزولی داشته است. بیشترین کاهش قیمت متعلق به آروماتیک سنگین با ۳.۶ درصد افت نسبت به دو هفته گذشته است.

در رده دوم نیز بنزن با ۳.۴ درصد کاهش قیمت قرار دارد. این کالا از رقم یکهزار و ۹۴۱ تومان به یکهزار و ۸۷۵ تومان رسید. پارازایلین نیز نسبت به دو هفته گذشته ۵۵ تومان ارزان شد.

همچنین استایرن منومر، گاز مایع صنعتی، گاز پروپان و بوتان نیز نسبت به دو هفته قبل روندی نزولی داشتند به طوری که به ترتیب ۴۲، ۲۴، ۱۰ و ۲۷ تومان ارزان شدند.

اوره پریل هم از رقم ۶۶۳ تومان به ۶۵۹ تومان کاهش یافت. گوگرد، دی اتیل هگزانول، منو اتیلن گلایکول، اسیدترفتالیک و متانول نیز نسبت به دو هفته قبل روندی نزولی داشتند.

درهمین حال بیشترین افزایش قیمت در گروه محصولات شیمیایی متعلق به اسیداستیک با ۴.۲ درصد رشد بوده است. در رده دوم افزایش قیمتها نیز سودمایع با ۳.۹ درصد رشد قرار دارد، این کالا از ۴۰۲ تومان به ۴۱۷ تومان رسید.

همچنین زایلین مخلوط، کریستال ملامین، اوره صنعتی، دی اتیلن گلایکول، ایزوبوتانول و نرمال بوتانول نسبت به دو هفته قبل روندی افزایشی داشتند.

به این ترتیب زایلین مخلوط ۴ تومان، کریستال ملامین ۲۲ تومان، اوره صنعتی ۳ تومان، ایزوبوتانول ۱۰ تومان و نرمال بوتانول نیز نسبت به دو هفته قبل ۱۱ تومان گران شدند.

در محاسبه قیمت پایه محصولات شیمیایی قیمت دلار با ۱ درصد رشد از رقم ۳ هزار و ۵۰۲ تومان به ۳ هزارو ۵۲۳ تومان رسید.

مشاهده نظرات