گونو، طراحی ایرانی برای شاسی بلند جدید ایران خودرو

متن نامه جناب آقای مرتضی الاد، طراح خودری گنو که به ایران خودرو ارسال شده منتشر شد.

منبع: خودرو بانک
مشاهده نظرات