چیت‌چیان خبر داد

تسویه ۳۲هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان سال

وزیر نیرو با بیان اینکه سال جاری خاموشی از بابت کمبود تولید برق وجود نداشته است، گفت: تا پایان سال ۳۲هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت می‌شود.

حمید چیتچیان درخصوص خاموشیهای اخیر در برخی شهرها گفت: ممکن است خط یا پستی دچار مشکل شده باشد، اینها حوادثی است که درطول سال ممکن است وجود داشته باشد، اما خاموشی از بابت کمبود تولید برق نداشتهایم.

عضو کابینه دولت یازدهم، با اشاره به انعقاد قراردادهای جدید وزارت نیرو برای توسعه نیروگاهها افزود: وزارت نیرو بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذار خارجی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، میتواند بخشی از نیازهای داخلی را با استفاده از سرمایهگذاری خارجی رفع کند، در همین راستا تکیه اصلی بر توانمندیهای داخلی است، اما راه برای استفاده از سرمایههای خارجی باز است.

وزیر نیرو درخصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران به خانه ملت گفت: مطالبات پیمانکاران حدود 32هزار میلیارد تومان و بیش از کل اعتبارات عمرانی کشور در طول یک سال است و تلاش میکنیم تا پایان سال این مطالبات پرداخت شود.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات