پنج انتقاد مردم از خودروسازان

مصرف‌کنندگان رضایت نسبی از عملکرد خودروسازان داخلی ندارند. براساس یک نظرسنجی بیشترین انتقادات مردم از خودروسازان پیرامون پنج محور اساسی و مهم است.

در نظرسنجی صورت گرفته با موضوع «میزان رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در سال ۱۳۹۴» مصرفکنندگان انتقادات مختلفی را نسبت به عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو مطرح کردهاند.

براساس این نظرسنجی پنج موضوع «عدم تناسب قیمت با کیفیت خودرو»، «تاخیر در زمان تحویل خودرو»، «دیرکرد در تحویل مدارک و پلاک خودرو»، «وجود ایراد در خودرو در زمان تحویل» و «کم بودن تنوع آپشنها» محور بیش از ۵۰ درصد انتقادات مصرفکنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو را تشکیل میدهد.

این انتقادات تایید کننده این باور رایج در میان عموم مصرفکنندگان است که تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای عرضه شده در ایران وجود ندارد. درواقع قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با کیفیت آنها، بالاست.

علاوه بر آن مصرفکنندگان ایرانی اطمینانی از صحت خودروهای صفر کیلومتر تولیدی از سوی خودروسازان داخلی ندارند. در این زمینه در نظرسنجیای که پیش از این از نیازها و خواستههای مشتریان ایرانی از فرایند فروش خودروهای داخلی انجام شده بود، پاسخدهندگان «سلامت» خودروی صفرکیلومتر خریداری شده را به عنوان یکی از دغدغهها و خواستههای اساسی خود از خودروسازان داخلی مطرح کرده بودند.

نتایج این نظرسنجیها نشان میدهد که دغدغه خریداران خودرو در ایران دقیقا از زمان تصمیم به خرید آغاز میشود. اینکه چه خودرویی با چه قیمتی خریداری کنند؛ آیا خودرو در زمان وعده داده شده تحویل خواهد شد و از همه مهمتر اینکه آیا خودروی صفرکیلومتر خریداری شده سالم است یا اینکه بلافاصله پس از تحویل، نیاز به مراجعه به تعمیرگاهها دارد!؟

در این زمینه عملکرد خودروسازان بزرگ داخلی نشان داده که قبل از تحویل گرفتن خودروی نو و تست آن، اطمینانی از صحت عملکرد خودرو وجود ندارد؛ شاهد این مدعا نیز شهروندانی هستند که بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودروی صفرکیلومتر خود، برای حل عیوب خودرو مجبور به مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان شدهاند.

نارضایتی مردم از عملکرد خودروسازان در حالی است که وزیر صنعت به عنوان عالیترین مقام دولتی سیاستگذار صنعت خودرو نیز تاکنون چندین بار انتقاداتی را از عملکرد خودروسازان مطرح کرده است.

در یکی از این انتقادات محمدرضا نعمتزاده اظهار کرده بود:« توقع مشتریان داخلی افزایش یافته، ولی با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقاء دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرفکنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است».

وی همچنین از این انتقاد کرده بود که «چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل از ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش به تعمیرگاهها مراجعه کنند!؟ ».

منبع: ایسنا
برچسب ها: صنعت خودرو
مشاهده نظرات