برای نخستین بار در تاریخ ١١٠ ساله صنعت نفت

ایران به جرگه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیوست

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش اعلام‌ کرد: ایران امسال برای نخستین بار در تاریخ ١١٠ ساله صنعت نفت به صادرات پایدار فرآورده‌های نفتی دست یافت.

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، عباس کاظمی بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و انتشار آمار و اطلاعات صحیح تاکید کرد و گفت: روز خبرنگار را به خبرنگاران حوزه نفت و انرژی به دلیل تلاش مضاعف برای بازتاب اخبار حوزه انرژی کشور بویژه منابع هیدروکربوری تبریک عرض میکنم.

وی افزود: اتفاقهای خوبی پارسال و در دوران دولت یازدهم در صنعت نفت کشور رخ داده است که متاسفانه رسانهها کمتر به جنبههای مثبت عملکرد این صنعت پرداختهاند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ ١١٠ ساله نفت امسال به صادرات روزانه ٤٠٠ هزار بشکه فرآورده دست یافتهایم، گفت: افزایش صادرات فرآوردههای نفتی به معنای کاهش خیره کننده از خامفروشی در کشور است.

به گفته وی، ماه گذشته ٥٠ میلیون لیتر نفتکوره و ١٤ میلیون لیتر نفتگاز صادر شده است در حالی که در سال ٩٣ ما واردکننده نفتگاز بودیم، بنابراین جهش قابل توجه ایران از واردکننده به صادرکننده فرآوردههای نفتی دستاورد بزرگ وزارت نفت در دولت یازدهم به شمار میرود.

برچسب ها: صنعت نفت
مشاهده نظرات