سیف: کارت‌های بانکی ایران و آذربایجان به هم متصل می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس یک یادداشت تفاهم، سیستم‌های کارت‌های بانکی ایران و آذربایجان با هم ترکیب خواهد شد تا شهروندان دو کشور بتواند از کارت های خود در هر دو کشور استفاده کنند. در حال حاضر ۳۳ بانک در آذربایجان و ۲۹ بانک در ایران فعالیت دارند.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه دیدار روسای جمهور دو کشور گفت، بانکهای مرکزی ایران و آذربایجان، حسابهای کنترلی خواهند گشود.

وی گفت، حسابهای کنترلی بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده بین بانکهای مرکزی دو کشور گشایش خواهد یافت.

سیف گفت: «دیدار با الهام رستموف، همتای آذربایجانیام دلیل اصلی سفر من به آذربایجان بود. ما در این نشست در مورد توسعه روابط دوجانبه مذاکره کردیم. ظرفیتهای اقتصادی هر دو کشور ایجاب میکند که ما به صورت جدی حجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.»

وی گفت، سیستم بانکی بهترین و امنترین راه برای تسویه هزینه معاملات تجاری است. یک حساب کنترلی در واقع عامل اصلی است که میتوان از طریق آن هزینه معاملات را تسویه کرد.

بر اساس این یادداشت تفاهم، بانکهای مرکزی ایران و جمهوری آذربایجان بانکیهای تجاری خود را به برقراری روابط دوجانبه بانکی از طریق گشایش حسابهای متناظر تشویق خواهند کرد و شرایط را برای ایجاد شعب بانکها در دو کشور ایجاد شده است.

سیف افزود، بر اساس این یادداشت تفاهم، سیستمهای کارتهای بانکی ایران و آذربایجان با هم ترکیب خواهد شد تا شهروندان دو کشور بتواند از کارتهای خود در هر دو کشور استفاده کنند. در حال حاضر 33 بانک در آذربایجان و 29 بانک در ایران فعالیت دارند.

سیف همچنین از برنامه ایران و آذرباجیان برای ایجاد یک بانک مشترک منطقهای و توسعه همکاریهای مالی دو کشور از این طریق خبر دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: «ین پیشنهاد با هدف تعمیق روابط بانکی و تسهیل عملیات تسویه پرداختها مطرح شده است. در آینده همه گامهای ضروری جهت تاسیس این بانک برداشته خواهد شد.» وی بر ضرورت تضمین امنیت معاملات مالی برای گردشگران و تجار دو کشور تاکید کرد.

در جریانن سفر حسن روحانی و هیئت همراه به آذرباجیان چند سند همکاری در زمینههای صنعت، بانکداری، ارتباطات، علمی، گردشگری و فرهنگی به امضا رسید.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات