حاجی دلیگانی:

چرا بهای گندم کشاورزان به موقع پرداخت نمی‌شود

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از رسیدگی نکردن وزارت جهاد به وضعیت کشاورزان و پرداخت نشدن به موقع بهای گندم کشاورزان انتقاد کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس ضمن انتقاد از عملکرد وزیر جهاد، گفت: تولیدکنندگان در بخشهایی غیر از کشاورزی به موقع به حق و حقوق خود میرسند. همه افتخارات این دولت در اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش کشاورزی است. چرا پول گندم کشاورز را به موقع پرداخت نمیکنید؟ چرا پول شیر دامداران سه ماه پس از تولید و تحویل پرداخت میشود؟

نماینده شاهینشهر خطاب به وزیر دفاع نیز گفت: چرا صنعت هوایی را از این کشور برمیچینید؟ چیزی که طی دوران انقلاب اسلامی به دست آمده چرا هزار نفر از آنها باید در خطر اخراج باشند؟ چرا بیمهشان قطع شده و بخشی از حقوق آنها پرداخت نشده است؟

حاجی دلیگانی از وزیر نیرو نیز به دلیل وضعیت زایندهرود انتقاد کرد و افزود: مگر رئیس جمهور نگفت اجازه نمیدهیم زایندهرود خشک شود؟ آیا نمیشد نسخهای که برای دریاچه ارومیه پیچیدید برای زایندهرود هم بپیچید؟

این نماینده مجلس از دستگاه نظارتی نیز خواست به حیف و میل شدن بیش از 600 میلیارد تومان طی دو قرارداد که به بخش خصوصی واگذار شده رسیدگی کند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات