یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

رشد شاخص کل بورس با حمایت‌های جدی

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است اگر حمایت‌های لازم از بورس ایران صورت بگیرد، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی می‌تواند تا ۱۰۰ هزار واحد برسد.

بهزاد روحی درباره شفافیت در بورس ایران، اظهار کرد: اگر اطلاعات درستی در دست فعالان بازار سرمایه باشد و اخبار رانتی نداشته باشیم، هم بازار را میتوان بهتر تحلیل کرد و هم قیمتها واقعیتر میشود، در این صورت است که شرایط بازار سرمایه به عدالت نزدیکتر خواهد شد.

وی افزود: بازار انتظار دارد که اطلاعات شفاف باشد و شایعات به حداقل برسد. در این صورت است که تمام سرمایهگذاران میدانند که چه کاری باید انجام دهند. در حال حاضر به علت شرایط رکودی کار زیادی نمیتوان کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه رئیس سازمان بورس چقدر به زمان نیاز دارد تا شفافیتی که از آن صحبت میشود، محقق شود، گفت: مهم این است که اراده این کار وجود داشته باشد. موضوع زمان در مقابل بحث اراده چندان مهم نیست. میتوان آییننامهای را تدوین کرد و طبق آن به شرکتهای بورسی گفت که اطلاعات خود را شفاف کنند و به سازمان بورس ارائه دهند. باید در این موضوع کیفی نگری شود. درست این است که افرادی که تخصص خوبی دارند اطلاعات را از شرکتهای بورسی بگیرند و اگر در عملکرد آنها اشتباهی به عمد یا سهو دیدند به آنها گوشزد کنند.

روحی با اشاره به ریسکهای سیستماتیک بازار سرمایه ایران تصریح کرد: متاسفانه ریسک سیاسی بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده است. GNP ایران میتواند در برنامهای ۲۵-۲۰ ساله به بالای ۱۲ هزار میلیارد دلار برسد، اما امروز ۳۰۰-۳۵۰ میلیارد دلار است. دلیل عمدهاش هم نهادهای غیر مسئول هستند که باعث فرار سرمایهگذار داخلی و خارجی از فضای اقتصادی ایران میشوند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ممکن است شاپور محمدی که شخصیتی فرهیخته است حرکتهای مثبتی انجام دهد، اما آن نهادهای غیر مسئول امکان دارد مواضعی اتخاذ کنند که دوباره به جای اول بازگردیم در نتیجه حرکتهای مثبت وی عمقی نخواهد داشت. از دیدگاه من دست دولت و مدیران بخشهای اقتصادی کشور از این نظرها خالی است و آنها حرکت ریشهای نمیتوانند انجام دهند.

وی درباره اقداماتی که وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه ایران میتواند انجام دهد نیز گفت: شخص علی طیبنیا یکبار درباره کسانی که مانع خصوصی سازی واقعی میشوند اعتراضهایی کرد، وزیر هم آن اختیار و آن توان لازم را در برخورد با نهادهایی که میخواهند اقتصاد دولتی یا خصولتی بماند، ندارد البته حمایتهای او از رئیس جدید سازمان بورس میتواند بسیار کارگشا باشد.

روحی ادامه داد: اگر حمایتها و اقدامات جدی صورت بگیرد، شاخص کل میتواند تا ۹۰ الی ۱۰۰ هزار واحد بالا برود، ولی در عمده مسائل که عرض کردم دست وزیر و رئیس سازمان بسته است. دولت مانند گذشته منابعش محدود نیست متاسفانه جامعه و عامه مردم هم اطمینان کاملی به بورس ندارند و خیلیها پشت دستشان را داغ گذاشتهاند که دیگر وارد بورس نشوند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه نهادهایی هستند که با موضع گیری سیاسیشان سایه ریسک سیاسی را بر سر اقتصاد کشور پررنگ کرده اند و باعث تنشهایی با کشور های منطقه و کشورهای پیشرفته دنیا شدهاند. این موضوعات باعث شده ایران نتواند جایگاه واقعی اقتصادی خود را در بین کشورهای دنیا پیدا کند و دود این مسائل در چشم مردم میرود. در حالی که توان اقتصادی ایران آنقدر هست که میتواند جزو ۱۰ قدرت اول جهان باشد، اما نهادهای غیرمسئول پرقدرت مانع این کار هستند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات