لیدرهای کاذب باید از بازار خودرو کنار روند

عضو انجمن خودروسازان گفت: اکنون بازار خودرو در خارج از نمایندگی‌ها با لیدرهایی اداره می‌شود که قیمت کاذب را برای خودروهای پرتقاضا عرضه می‌کنند.

سیاوش جعفریان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: هم اکنون بازارهای فروش خودرو به نحوی است که مردم دسترسی بسیار اندکی به تحویل فوری خودروی خریداری شده دارند و حتما باید شرایطی پیش آید که روزهای متمادی در صف بمانند تا خودروسازان، خودروهای تحویلی آنها را ارایه دهند. بر این اساس به نظر میرسد فراوانی و تنوع محصول، دسترسی آسان، قانونمند بودن کسب و کار و ساماندهی بازار خودرو نیاز امروز کشور باشد.

عضو انجمن خودروسازان افزود: ایجاد ارتباط منطقی بین شبکه توزیع و تامین نیز از جمله ضروریاتی است که میتواند سطح توقع مشتریان را در بازار بالا ببرد؛ این در حالی است که اصلیترین دغدغه مصرفکنندگان، دسترسی آسان برای خرید خودرو است و میخواهند شرایط متنوعی در بازار داشته باشند؛ در حالیکه اکنون خرید خودرو در بازار تنوع ندارد و قابلیت دسترسی فوری مصرفکنندگان به بازار وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در شرایط جدیدی که قرار است در فروشگاه زنجیرهای خودرو اتفاق بیفتد، هدف این است که تحویل یک روزه خودرو صورت گیرد و فروش مدتدار از سوی لیدرهای کاذب بازار با قیمتهای غیرواقعی متوقف شود؛ این در شرایطی است که هم اکنون اگر بخواهیم به این جریان دامن نزنیم و در بازار تنش ایجاد نکنیم، باید شرایطی برای مصرفکنندگان فراهم شود که ترغیب به خرید خودرو شوند.

به گفته جعفریان، در حال حاضر مردم برای خرید خودرو با دو گزینه روبرو هستند، به نحوی که یا باید دیر خودروی خود را تحویل بگیرند و یا شاید هم اصلا خودروی مورد علاقه و ثبتنامی خود را نمیتوانستند تحویل بگیرند و خودروسازان خودروی دیگری را جایگزین آن میکردند. اکنون به نظر میرسد با این شیوه تفکری که در ذهن مردم جا افتاده است، کسی باور به این نداشته باشد که خودرو میتواند تحویل یکروزه شود، بنابراین باید تغییر ذائقه مردم صورت گیرد تا سطح توقعات آنها از خدماتی که در بازار خودرو دریافت میکنند بالا رود.

وی اظهار داشت: به نظر میرسد که با راهاندازی فروشگاه زنجیرهای خودرو، تفاوت در ارایه خدمات پس از فروش، شیوه پاسخگویی و تفاوت در زمان تحویل خودرو شرایط نسبت به وضعیت فعلی بهتر باشد. البته این موارد، حداقل حقوقی هستند که باید در میان مردم شناخته شود و در فاصله ۲۴ ساعت بتوانند خرید خود را انجام داده و خودروی خود را تحویل بگیرند که این کار هم با بهینه سازی شبکه توزیع انجام میشود.

جعفریان گفت: یک فروشگاه زنجیرهای خودرو، سه محل را برای تامین خودرو انجام میدهد که بخش اول، تعامل با خودروسازان و تولیدکنندگان است که از طریق آن، شبکه توزیع بتواند ساماندهی شود، مشروط به اینکه شبکه توزیع حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد، بخش دوم، خودروهایی است که تقاضای بیشتری دارند که توزیع کننده میتواند خودرو را بلوکه کرده و آن را خریداری کند.

وی افزود: روش سوم این است که عرضه بیش از تقاضا را برای حمایت از مصرفکنندگان به نحوی ساماندهی کرد که خودرو در کمترین زمان به دست مصرفکنندگان برسد و با ایجاد رقابتی که بین فروشندگان و عرضهکنندگان خودرو در بازار ایجاد میشود، رقابت بالا رفته و قیمت پایین آید.

مشاهده نظرات