آیا تابستان مسکن پررونقی داشته‌ایم؟

با توجه به اینکه بیش از نیمی از فصل تابستان را سپری کرده‌ایم و گفته می‌شود که در طول این مدت میزان معاملات مسکن افزایش یافته است، اما بسیاری از مشاوران املاک نظر دیگری دارند.

این روزها شاهد کاسته شدن از گرمای هوا هستیم، چرا که بیش از نیمههایی از فصل تابستان را پشت سر گذاشتهایم. همه ساله این فصل را فصل نقل و انتقالات مسکن مینامند چرا که گفته میشود در این فصل بیشترین میزان معاملات مسکن در طول یک سال انجام میگیرد. میزان معاملات مسکن در ماه گذشته نیز این فرضیه را اثبات میکند، چرا که بر اساس گزارشی از معاملات تیرماه مسکن که توسط روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده بود، معاملات خرید و فروش نسبت به سال گذشته 27/6 درصد رشد داشته است. اما گویی مشاوران املاک نظری خلاف این موضوع دارند.

یکی از مشاوران املاک در شرق تهران به اقتصادنیوز گفت: بازار مسکن به نسبت اینکه در فصل تابستان قرار داریم و همیشه شاهد معاملات خوبی در این فصل بودهایم، وضعیت خوبی ندارد. حتی وضعیت معاملات رهن و اجاره هم در این مدت تعریفی نبوده است.

او در رابطه با میزان استفاده مردم از تسهیلات مسکن گفت: تنها در ماه گذشته یک مشتری برای خرید خانه 75متری خود از تسهیلات صندوق پسانداز یکم استفاده کرد.

مشاور املاک دیگری در شرق تهران در رابطه با میزان معاملات در فصل تابستان بیان کرد: در این چند ماه وضعیت خیلی بدی را شاهد بودهایم و حتی میتوان گفت که معاملات رهن و اجاره هم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و حتی نسبت به خرید و فروش هم بدتر بوده و دلیل اصلی آن کاهش میزان فایلهاست. روزانه مشتریان زیادی به بنگاه مراجعه میکنند، اما فایل زیادی برای ارائه به آنها وجود ندارد.

او در خصوص اثرگذاری تسهیلات مسکن افزود: بیش از همه، در مناطق ارزانقیمت از تسهیلات مسکن استفاده میکنند و تسهیلات منطقه ما که نسبت به سایر نقاط شرق تهران قیمتها بالاتر است کاربردی ندارد.

مشاور املاکی در یکی از مناطق شمالی تهران نیز گفت: به جرات میتوان گفت که در بسیاری از روزها حتی یک مشتری هم به املاک مراجعه نمیکند و وضعیت معاملات، چه خرید و فروش و چه رهن و اجاره تا الان بسیار بدتر از سالهای پیش بوده است.

یکی دیگر از مشاوران در جنوب تهران گفت: در طول هفته گذشته ما تنها یکی دو مورد مراجعهکننده برای رهن و اجاره داشتهایم.

او افزود: تسهیلات مسکن هم که گفته میشد، میتواند در مناطق جنوبی شهر رونق ایجاد کند، تا الان هیچ تاثیری نگذاشته است و تا الان ما حتی یک مشتری هم نداشتهایم که قصد استفاده از این تسهیلات را داشته باشد.

مشاهده نظرات