تزریق اتیلن کاویان به پتروشیمی‌های غرب آغاز شد

با وارد سرویس شدن فاز ۲ پتروشیمی کاویان، این مجتمع با ۵۰ درصد ظرفیت خود، تزریق اتیلن مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در غرب کشور را آغاز کرد.

به گزارش ارانیکو به نقل از از پتروتحلیل، رمضان اولادی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی کاویان اظهارکرد: هردو فاز، یعنی فاز یک و دو، تقریباً با ۵۰ درصد ظرفیت در حال کار هستند که این استفاده ۵۰ درصدی به خاطر محدودیت در دریافت خوراک اتان است که امید است این مساله (خوراک) هم به زودی حل شود. چراکه خوشبختانه با وجود تمام موانع و مشکلات موجود، موفق شدیم اتیلن مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی مستقر در غرب کشور را از طریق هر دو فاز مجتمع پتروشیمی کاویان به خط لوله تزریق کنیم.

اولادی با بیان این که قرار است از تولید فازهای ۱۵ و ۱۶، مشکل کمبود خوراک اتان حل شود، اظهار کرد: با وارد سرویس شدن فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز که قرار است بهمنماه صورت گیرد، امیدواریم بتوانیم با تمام ظرفیت تولید، خوراک مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی مستقر در خط لوله اتیلن غرب را تأمین کنیم.

گفتنی است، فاز دوم پتروشیمی کاویان (الفین یازدهم) به عنوان یکی از طرحهای توسعهای در صنعت پتروشیمی است که در صورت تامین کامل خوراک، تولید اتیلن این مجتمع، سالانه به بیش از ٢ میلیون تن میرسد.

مجتمع پتروشیمی کاویان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتیلن کشور با سالانه ٢ میلیون تن ظرفیت تولید است و اتیلن تولیدی در این پتروشیمی، با خط لوله اتیلن غرب به پتروشیمی های لرستان، پلیمرکرمانشاه، ایلام، کردستان، مهاباد و میاندوآب ارسال و مازاد تولید نیز در پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر استفاده میشود.

مطالب مرتبط
رمزگشایی از حوادث پتروشیمی‌ها
مشاهده نظرات