پاکت‌های مناقصه هفته آینده بازگشایی می‌شود:

پرونده «مهدی‌آباد» همچنان روی میز ایمیدرو

معدن مهدی‌آباد یکی از بزرگترین معادن کشور به شمار می‌آید که سال‌هاست چشم و امید واحدهای تولیدی به آن است تا محصول آن وارد زنجیره تولید شود.

درواقع این معدن مدتهاست در انتظار بهرهبرداری است تا ذخیره آن استخراج و روانه بازار شود. بیشک با این اقدام میزان واردات در این حوزه نیز کاهش و بهدنبال آن اشتغالزایی افزایش مییابد. باتوجه به مسائلی که مهدیآباد با آن روبهرو بود، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بهرهبرداری از این معدن و حضور یک سرمایهگذار برای اجرای طرحها در دستور کار مسئولان معدنی کشور از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار گرفت. پس از مدتها از داستان این معدن و کشمکشهای فراوان آن رییس هیات عامل ایمیدرو از بازگشایی پاکتهای مناقصه این معدن در هفته آینده خبر میدهد.

3پاکت برای حضور در مناقصه ارسال شده

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: پاکتهای قیمت مناقصه معدن سرب و روی مهدیآباد به احتمال اوایل یا اواسط هفته آینده بازگشایی میشود. به گزارش مایننیوز، مهدی کرباسیان در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی برنده مناقصه معدن سرب و روی مهدیآباد مشخص خواهد شد؟ اظهار کرد: امیدواریم اوایل یا اواسط هفته آینده پاکتهای قیمت مناقصه باز شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری که گفته میشود ۴ پاکت برای حضور در این مناقصه ارسال شده، گفت: ۳ پاکت برای حضور در مناقصه ارسال شده است. پیشتر کرباسیان از بازگشایی پاکتهای مناقصه معدن سرب و روی مهدیآباد تا ۳۱ تیر خبر داده بود. البته به گفته وی، برخی خبرها درباره برنده مناقصه شایعهای بیش نیست.

در مجموع ۳ کنسرسیوم به رهبری صدرتامین، راهسازی و معدنی مبین و هلدینگ توسعه معادن روی ایران در مناقصه معدن سرب و روی مهدیآباد شرکت کردهاند که باید دید بالاخره کدام کنسرسیوم میتواند برنده این مناقصه شده و قفل توسعه این ذخیره بزرگ سرب و روی ایران و جهان پس از سالها شکسته شود.

ایمیدرو زمان را اعلام میکند

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع در نشست خبری روز دوشنبه هفته جاری اظهار کرد: پاکتهای مناقصه معدن مهدیآباد به ایمیدرو رسیده است. البته ایمیدرو باید درباره زمان بازگشایی پاکتهای اظهار نظر کند اما پیشبینی میکنم هفته آینده برنده مناقصه این معدن مشخص شود.

دلیل تاخیر در اعلام برنده مناقصه

همچنین در اینباره مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین تاکید کرد: گلنکور تنها با این شرکت توافقنامه حضور در توسعه معدن سرب و روی مهدیآباد را امضا کرده است. بهرام شکوری در پاسخ به این سوال که چرا اعلام برنده مناقصه معدن مهدیآباد به تاخیر افتاده است؟ توضیح داد: به دلیل اینکه برگزاری چنین مناقصهای با این ابعاد در کشور کمتر سابقه داشته و شریک خارجی نیز در این پروژه حضور دارد، ایمیدرو نیز حساسیتهایی در این زمینه داشت و آمادهسازی اسناد مالی و فنی نیازمند زمان بیشتری بود و به همین دلیل برگزاری مناقصه و اعلام برنده آن با تاخیر روبهرو شد که تا حدودی هم طبیعی بوده است.

وی در واکنش به اظهارات مطرح شده درباره اینکه گلنکور با هیچیک از کنسرسیومهای حاضر در مناقصه مهدیآباد توافقنامهای را امضا نکرده، گفت: ما در این زمینه اسناد و مدارک خود را به ایمیدرو ارائه کردهایم و یکی از اسناد ارائه شده نیز توافقنامه گلنکور با شرکت مبین بوده است.

مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین توضیح داد: همانطور که میدانید گلنکور یک شرکت بزرگ و بینالمللی است و در ابتدا اعلام کرده برای حضور در مناقصه به صورت «جوینت ونچر» (سرمایهگذاری مشترک) به حداقل ۷ تا ۸ ماه زمان نیاز دارد تا ذخیره مهدیآباد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و بتواند پیشنهاد قیمتی خود را به طور دقیق ارائه کند اما ایمیدرو در این رابطه با گلنکور همراهی نکرد. به همین علت نحوه همکاری ما با گلنکور تغییر کرد، به این صورت که گلنکور همچنان به حضور در پروژه مهدیآباد علاقهمند است اما ریسک حضور در مناقصه را نمیپذیرد. همچنین توافقنامهای بین گلنکور و شرکت راهسازی معدنی مبین امضا شد و گلنکور اعلام کرد در زمینههای دانش فنی، فاینانس، صادرات و... از کنسرسیوم مبین حمایت خواهد کرد. ضمن اینکه ما توانستهایم فاینانسورهای خارجی دیگری را نیز برای اجرای پروژه بگیریم. وی تاکید کرد: گلنکور تنها با شرکت مبین توافقنامه همکاری امضا کرده و با هیچ شرکت یا کنسرسیوم دیگری توافقنامه امضا نکرده است.

جزییات صحبتهای گلنکور برای کمک به توسعه مهدیآباد

همچنین نماینده کنسرسیوم صدرتامین ابراز امیدواری کرد پاکتهای ارسال شده برای حضور در مناقصه معدن سرب و روی مهدیآباد هفته آینده بازگشایی شوند. شکرالله فائز نیز با اشاره به صحبتهای رییس هیات عامل ایمیدرو درباره بازگشایی پاکتهای مناقصه معدن سرب و روی مهدیآباد در اوایل یا اواسط هفته آینده، ابراز امیدواری کرد این اتفاق رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا ۱۳ شرکت برای حضور در مناقصه ابراز تمایل کرده بودند که در ادامه با ارزیابیهای انجام شده، تعداد متقاضیان به ۷ شرکت کاهش یافت، افزود: از بین ۷ متقاضی باقیمانده نیز در نهایت تنها ۳ متقاضی پیشنهادهای قیمتی خود را برای ایمیدرو ارسال کردند. ضمن اینکه فرآیند مناقصه تاکنون هیچ مشکلی نداشته و امیدواریم هفته آینده برنده مناقصه اعلام شود.

نماینده کنسرسیوم صدرتامین همچنین در زمینه حضور شرکت گلنکور در پروژه معدن سرب و روی مهدیآباد توضیح داد: شرکت گلنکور با توجه به اینکه در زمینه روی فعالیت میکند، به صورت ضمنی اعلام کرده هریک از کنسرسیومها در این مناقصه برنده شوند حاضر است در تجارت و صادرات روی مهدیآباد کمکهای لازم را به آنها ارائه کند اما این شرکت هیچ توافقنامه یا قرارداد رسمی را به طور سرمایهگذاری مشارکت یا «جوینتونچر» با هیچیک از کنسرسیومها ندارد.

فائز افزود: شرکت گلنکور در حوزه روی صاحب دانش فنی نیست بلکه شرکتهای دیگری در دنیا هستند که در این زمینه صاحب دانش هستند و در ادامه برای اجرای پروژه باید با آنها همکاری کنیم. حال باید تا هفته آینده منتظر ماند تا تکلیف معدن مهدیآباد مشخص شود.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
استقرار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در استان‌ها
مشاهده نظرات