علی ربیعی خبر داد:

تخصیص 300 میلیارد ریال برای توسعه زنبورداری در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص 300 میلیارد ریال برای توسعه زنبورداری کشور خبر داد.

علی ربیعی در نشستملی هماهنگی و آغاز اجرای پروژههای طرح توسعه و کسب اشتغال پایدار که در وزارت جهاد کشاروزی برگزار شد، بیان داشت: در بخشهایی از صنعت وضعیت اشتغال به اشباع رسیده و شاهد ریزش نیروی کار هستیم و افزایش دفترچههای صادرشده بیمه به سمت بخش خدمات مولد و بخشهایی از صنایع کوچک رفته است.

وی افزود: طبق بررسیهای پنج ماهه اول سال 95 بیشتر از 400 هزار بیمه شده جدید داریم.

وزیر کار درباره وضعیت بیمه بخش کشاورزی گفت: از سرمایهگذاران دعوت میکنیم برای اشتغال در بخش کشاورزی به میدان بیایند. برای بیمه فعالان این بخش تصمیم گرفته شده که در قالب بیمه سلامت ترکیب جدید ایجاد شود اما این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد.

به گفته وزیر کار، مطالعات انجام شده وزارتکار نشان میدهد در بخشهایی مانند کفش و پوشاک دارای افزایش اشتغال هستیم.

او در ادامه گفت: در صنایعدستی، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ICT و گردشگری ظرفیتهای جدید برای توسعه وجود دارد. همچنین برای توسعه بخش صادرات عسل نیازمند ایجاد نشان ایرانی هستیم تا از طریق آن بازارهای جهانی را حفظ و توسعه دهیم.

وزیر کار نسبت به عسلهای 250 هزار تومانی بازار که در نهایت درون آن شکر است واکنش نشان داد و گفت: عرضه چنین محصولاتی در بازار موجب از دست رفتن بازارهای هدف خواهد شد.

وی افزود: برای توسعه زنبورداری در کشور 60 میلیارد ریال در مرحله آغازین در اختیار بخش قرار میگیرد و در مرحله دوم این رقم به 300 میلیارد ریال توسعه پیدا میکند که این رقم ظرف یکسال هزینه میشود و در راستای اجرای مرحله اول این طرح 5 هزار شغل جدید نیز ایجاد میشود.

وزیر کار در پایان اعلام کرد که براساس تفاهمنامه صورت گرفته وظیفه آموزش در دستور کار است و مسوولیت ارتقای کیفیت تولیدات بخش زنبور عسل نیز در دستور کار است.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات