در نشست‌‌ ملی توسعه کسب‌و‌کار صنعت زنبورداری مطرح شد؛

باید از ظرفیت تولید عسل در کشور استفاده کرد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه سه‌ جانبه بین وزارت‌کار، وزارت‌ کشاورزی و اتحادیه زنبورداران ایران می‌توان به رشد این حوزه امیدوار شد.

محمود حجتی در نشستملی هماهنگی و اجرای پروژه طرح توسعه کسب و کار در صنعت زنبورداری کشور که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی و روسای اتحادیههای زنبورداری کشور به همراه یونیدو در وزارتکشاورزی برگزار شد، بیان داشت: اروپاییها بسیاری از ظرفیتهای ما را میشناسند و تمایل دارند از آن بهرهبرداری کنند، به عنوان مثال خریداران اروپایی قراردادهای 10 ساله برای تولید روغن گلمحمدی از محصولات کشور منعقد کردند که ارزش افزوده زیادی دارد.

او افزود: ظرفیتهای زیادی به ویژه در صنعت زنبورداری و تولید عسل در کشور وجود دارد که ما به راحتی از آن میگذریم و از آن استفاده نمیکنیم.

به گفته حجتی باید از ظرفیت تولید عسل در کشور استفاده کرد که هم در کشاورزی موثر است و هم در میزان صادرات.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: زنجیره تولید تا سفره خانوار ارزش زیادی دارد و انعقاد تفاهمنامه سهجانبه منجر به موفقیتهای بیشتری در این حوزه خواهد شد. واگذاری عرصهها به زنبورداران نیز از تسهیلاتی است که در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت، به طوری که مرتع و جنگل را به صورت اجارهای بلندمدت در اختیار این قشر قرار خواهیم داد و در عین حال حمایتهای فنی در حوزه بذر و در حد مقدورات وزارت جهاد کشاورزی ارایه خواهد شد.

حجتی با اشاره به آغاز فعالیت 5 هزار نفر در حوزه تولید عسل بیان داشت: این فعالیت در 7 استان کشور از جمله آذربایجانشرقی، گلستان، اصفهان، کردستان، مازندران و لرستان آغاز خواهد شد. باید کاری کنیم که جزو 5 کشور تولید کننده عسل در جهان شویم و در این راستا وزارت جهاد کشاورزی سیستمهای تشویقی مختلفی در نظر گرفته است.

در ادامه این نشست حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی دنبال ایجاد آزمایشگاه مرجع عسل در کشور است تا مردم بتوانند به کیفیت عسل مصرفی اطمینان کنند.

او افزود: مزایای بالا و ارزش افزوده عسل حایز اهمیت است و صنعت زنبورداری فقط به تولید محصول عسل یا ژل رویال خلاصه نمیشود و براساس نگاه متخصصان 90 درصد ارزش افزودهای که این حشره ایجاد میکند در حوزه گردهافشانی و ازدیاد باقی محصولات است که برای کل محصولات کشاورزی ارزش بالایی دارد.

رکنی در ادامه با اشاره به ارقام تولید عسل در کشور بیان کرد: سالانه نزدیک به 77 هزار تن عسل در کشور تولید میشود که این رقم 4 درصد تولید دنیا را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کل تولید عسل در دنیا را یک میلیون و 600 هزار تن اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: باید به طور مستمر بازآموزی و آموزشهای لازم را در حوزههای مختلف امور دام در دستور کار قرار دهیم. همچنین ایجاد آزمایشگاه مرجع عسل در کشور از برنامههایی است که با اجرای آن میتوان اطمینان بیشتری به مردم از کیفیت عسل مورد مصرف بدهیم.

در ادامه این نشست عفت رییسی سرحدی رییس اتحادیه زنبورداران ایران با تاکید بر اینکه زنبورداری از محدود شغلهایی است که کاملا خودکفا است، گفت: زنبورداران امنیت شغلی ندارند و درگیر مشکلات بیمهای هستند و از وزیر کار درخواست میکنم فکری به حال وضعیت بیمه زنبورداران کنند.

او افزود: 73 هزار زنبوردار در کشور فعالیت میکنند و دو هزار نفر در صنایع وابسته به آن مشغول به کار هستند و با طرح جدید 5 هزار شغل جدید در حوزه زنبورداری ایجاد میشود.

سرحدی تاکید کرد: 6 میلیون و 300 هزار کندوی زنبور عسل در کشور وجود دارد و زنبور عسل 143 برابر به بهبود وضعیت تولید گیاهان در سراسر کشور کمک میکند.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات