معاون نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن:

۵ میلیون مسکن روستایی تحت پوشش طرح مقاوم‌سازی است

معاون نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در حال حاضر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تحت پوشش طرح نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن قرار دارند.

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، عزیزاله مهدیان در منطقه آزاد اروند و بازدید میدانی از طرحهای بهسازی و مقاوم سازی روستاهای آبادان و خرمشهر،گفت: تمامی خانههای 101روستای شهرستان های خرمشهر و آبادان زیر پوشش طرح هادی قرار گرفت.

وی با اشاره به مسکن روستایی شهرستانهای آبادان و خرمشهر که زیر نظرمنطقه آزاد اروند میباشد، بیان کرد: 85درصد از خانههای روستایی استحکام بنا نداشتند و در مقابل حوادث مختلف آسیبپذیر بودند.

مهدیان گفت: تعدادی از این خانهها از مصالح بادوام استفاده کردهاند اما سازه آنها استحکام بنای لازم رانداشته است و نیاز به مقاوم سازی دارند.

وی ضمن معرفی منابع مالی اجرای این طرح بیان کرد: طرحهای روستایی با مشارکت مردمی و همکاری دولت انجام میشود اما در این منطقه به دلیل وجود منطقه آزاد اروند شرایط متفاوت است و حمایت منطقه آزاد اروند از این طرحها سبب شده است این طرح روند رو به رشد بالایی داشته باشد.

مهدیان بیان کرد: از 245 هزار و 354 واحد روستایی استان خوزستان 101 هزار و 590 واحد مقاوم سازی شده اند.

وی افزود: با دریافت وامهای بلا عوض به منازل روستایی، مقاوم سازی مسکن روستایی انجام میپذیرد و این طرح توسط بنیاد مسکن اسلامی انجام میشود.

مهدیان با اشاره به عملکرد تخصصی بنیاد مسکن اسلامی بیان کرد:با امضاء تفاهم نامهای بین بنیاد مسکن اسلامی و سازمان منطقه آزاد اروند،70 درصد هزینه این طرح توسط سازمان منطقه آزاد تامین میشود و 30 درصد آن توسط دولت تامین اعتبار میگردد.

مهدیان گفت: :با کمک ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و حساب 100 امام به خانوادههایی که در مناطق جنگ زده خانههای نیمه تمام دارند و تا کنون نتوانستهاند خانههای خود را بازسازی کنند، تسهیلاتی علاوه بر وامهای ذکر شده اعطا میشود.

وی گفت: وامهای بلاعوض 30 میلیون ریالی تا 200 میلیون ریالی به درخواست کنندگان مقاوم سازی در روستا پرداخت میشود که به منازل و مکان های عمومی روستایی تعلق میگیرد و منازل آسیب دیده در جنگ و خانوادههایی که سرپرستی دو معلول را به عهده دارند مورد حمایتهای بیشتری قرار میگیرند.

مشاهده نظرات