توافق عُمان و ایران برای تغییر مسیر لوله انتقال گاز

وزیر نفت و گاز عُمان از توافق این کشور و تهران بر سر تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز طبیعی خبر داد و افزود این کار برای جلوگیری از عبور لوله‌های یاد شده از آب‌هایی است که تحت کنترل امارات قرار دارند.

محمد بن حمد الرمحی وزیر نفت و گاز عُمان اعلام کرد مسقط و ایران بر سر تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز طبیعی از زیر دریا به توافق رسیدند.

بر اساس گزارش «رویترز»، این توافق برای جلوگیری از عبور لولههای مذکور از آبهایی است که تحت کنترل شیخنشین امارات عربی متحده قرار دارند.

با این خط لوله، گاز صادر شده هم به مصرف عمومی مردم عمان خواهد رسید و هم در ایستگاههای گاز مایع در این کشور برای صادرات دوباره آن ذخیره میشود.

الرمحی گفت: ایران و ایران به مرحله پیشرفتهای از طراحی مسیر لولهها رسیدهاند و بر گزینههای عمیقتری برای جلوگیری از عبور این لولهها از مرزهای کشورهای دیگر توافق کردهاند؛ وی افزود: لولههای مذکور به جای عبور از عمق 300 متر ، اکنون از عمق هزار متری دریا خواهند گذشت.

وزیر نفت و گاز عمان در ادامه درباره دلیل جلوگیری لولههای انتقال گاز از آبهای تحت کنترل امارات توضیحی نداد.

برچسب ها: گاز نفت
مشاهده نظرات