افزایش عرضه اوراق مسکن تا یک هفته آینده/گرانی مسکن منتفی است

وزیر راه و شهرسازی از افزایش عرضه اوراق حق تقدم مسکن تا یک هفته آینده برای کاهش قیمت آن خبر داد و با اشاره به این‌که ۳۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته افزایش قیمتی در مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.

عباس آخوندی در برنامه پیک بامدادی در خصوص مصوبه دولت برای فروش واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به پیمانکاران اظهار کرد: مشکل مسکن مهر در مصوبه دولت بیشتر واحدهایی است که در جاهای فاقد متقاضی است و مسئله اتین واحدها اصلا منابع نیست و متقاضی است. بقیه پروژهها که متقاضی دارند با توجه به افزایش سقف وام تقریبا اکثرا تسهیلات لازم برای خود مسکن را دارند مشکل خدمات زیربنایی و روبنایی است.

وی با اشاره به اینکه حدود 117 هزار مسکن مهر بدون متقاضی را برای فروش عرضه کردهایم، افزود: اعلام کردهایم هر کسی متقاضی است برای هر منظور دیگری بتوانیم این واحدها را واگذار کنیم و دولت هم این مجوز را داده است.

وی با بیان اینکه فروش این واحدها خیلی مشکل است، تصریح کرد: تلاش میکنیم از محل منابع داخلی تمام پروژهها را فعال و زنده نگهداریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشرفت پروژههای مسکن مهر 93 درصد است، گفت: در جاهایی که متقاضی وجود دارد، نازککاری 1.9 میلیون واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

آخوندی با بیان اینکه حدود 200 هزار مسکن مهر باقیمانده که عمدتا در مرحله سفتکاری یا نازککاری قرار دارند که به زودی به اتمام میرسد، افزود:مسکن مهر یک پروژه نیست و بیش از 200 پروژه است که شهر به شهر تمام میشود. یک سری جاها که اراضی مسئلهدار بوده که حدود 49 هزار واحد داریکم که همکانون در دادگاه برای تعیین تکلیف هستند.

وی با تاکید بر اینکه از قوه قضاییه خواستهایم تسریعی در روند رسیدگی به این پروندهها صورت گیرد، بیان کرد: شهر به شهر پروژهها پرونده مسکن مهر بسته شده و امسال مختومه میشود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به طرحهای جایگزین مسکن مهر گفت: عمده مسئله مسکن این است که براساس ابلاغ سیاستهای اصل 44 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مسکن مسئلهای بود که کلا در اختیار بخش خصوصی بود. اما متاسفانه مسکن مهر یک نوع مداخله گسترده دولت در بخشی بود که 100 درصد در اختیار مردم بود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برنامه ای که ما از ابتدا داشتیم این بود که بتوانیم قدرت خرید متقاضی را تنظیم کرده و از طریق سیستم پسانداز بازار پاسخگوی تقاضاهای مسکن باشد، یادآور شد: الان حوزه پسانداز کاملا فعال شده و بر اساس آمار تعداد افرادی که در صندوق پسانداز یکم پسانداز کردهاند از 60 هزار واحد گذشت و بیش از 1000 میلیارد تومان تجهیز منابعصورت گرفته است. در 4 ماه اول سال تسهیلات خرید یا ساخت برای متقاضیان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 91 درصد رشد داشته است. این نشان میدهد که ما به سمت خروج غیر تورمی از رکود در بخش مسکن بازگشتهایم.

آخوندی در پاسخ به اینکه چه برنامهای برای اقشار کم درآمد دارید، گفت: قطعا برای این قشر برنامه داریم، اما فعلا  باید مسکن مهر را که تمام منابع دولت را به خودش اختصاص داده، تمام کنیم تا بتوانیم منابع جدید را برای برنامههای جدید شروع کنیم. در این راستا طرح مسکن اجتماعی را بهعنوان جایگزین مسکن مهر مطرح کردم، مسئلهای است که در تمام دنیا تجربه شده است و ابداع خود من نیست. باید مسکن مهر را جمع کنیم و دولت بتواند منابعی را آزاد کند.

وی افزود: باید به فرمان امام و حساب 100 امام برگردیم، اگر اندیشه امام را نگاه کنید محتوای آن با مسکن اجتماعی یکی است. از این رو بنیاد مسکن را محور این کار قرار دادهایم و با این بنیاد صحبتهای مفصلی را کردهایم. در این زمینه بنیاد مطالعات اولیه خودش را در سراسر کشور انجام داده و هماهنگیها لازم را با سازمان برنامه بودجه صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه ام این است که به حساب 100 امام برگردیم، گفت: فعلا برای هر نفر 80 میلیون تومان و برای زوج 160 میلیون در نظر گرفته ایم که این رقم در تهران 8 برابر شده است. فکر نمیکنم به این زودی این سقف افزایش یابد چون باید دریافتکنندگان توان بازپرداخت را داشته باشند. این رقم خوبی برای شهرهای متوسط بسیار کارآمد است.

آخوندی در پاسخ به گلایه مردم نسبت به قیمت بالای اوراق حق تقدم، گفت: دو سیستم برای دریافت تسهیلات مسکن است که یکی سیستم پسانداز با نرخ سود 11 درصدی است. درباره اوراق نیز به دنبال آن هستیم که میزان عرضه را افزایش دهیم ککه فکر میکنم تا یک هفته آینده با افزایش عرضه قیمتها کاهش مییابد.

وی با اشاره به با مذاکره با بانک مسکن برای افزایش عرضه در خصوص سیاست تحریک تقاضا و احتمال افزایش قیمت مسکن، تصریح کرد: فعلا در مرحله عرضه مشکلی نداریم و در تهران حدود 300 هزار خانه خالی داریم و امکان عرضه وجود دارد و بر اساس برآوردهای صورت گرفته فعلا افزایش قیمتی را پیشبینی نمیکنیم.

مشاهده نظرات