نکاتی برای انتخاب بهتر در بازار خودرو

دنا یا برلیانسh320

انتخاب یک خودرو از میان گزینه‌های موجود در بازار شاید یکی از دشوارترین خریدهای ممکن باشد؛ چرا‌که اغلب باید بانگاهی بلند‌مدت به ماجرا نگریست.

دو خودرویی که در جاده مخصوص تولید میشوند. هر دو از گیربکسهای دستی برخوردار هستند و در این میان دنا با موتوری پرحجمتر به میدان آمده است. البته این موتور حجیمتر قدرت بیشتری نیز تولید میکند.

هر دو خودرو از ظاهری زیبا بهره میبرند و در بازار ایران نیز پرطرفدارند. این دو خودرو را میتوان رقبایی جدید دانست چراکه در رنج قیمتی 45 میلیون تومان انتخابهای خوبی به شمار میروند. دنا خودرویی روی پلتفرم سمند است و از اینرو از فضایی زیاد برای سرنشینان برخوردار است و البته هندلینگ بالایی نیز دارد. برلیانس نیز بهرغم داشتن موتوری ضعیفتر از کشش خوبی برخوردار است و سواری لذت بخشی دارد. امکانات هر دو خودرو مناسب است، اما دنا از داشتههای فراوانتری برخوردار است.

گستردگی خدمات پس از فروش هر دو خودرو مناسب است اما در این میان دنا موفقتر است به خصوص اینکه قطعات آن نیز در دسترستر بوده و راحتتر میتوان آنها را تهیه کرد. بهطور کلی میتوان هر دو خودرو را انتخابهای خوبی در این رنج قیمتی دانست اما از شتاب و سرعت خوب و البته امکانات بیشتر دنا نمیتوان به راحتی گذشت. این در حالی است که برلیانس خودرویی اسپرتتر از دنا بوده و سواری متفاوتتری ارائه میدهد. بازار دست دوم هر دو خودرو نیز قابل قبول است و راحت فروش میروند.

مشاهده نظرات