مقوله گردشگری و رشد اقتصادی

صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

مشاهده نظرات