برداشت لیموترش آغازشد/ کاهش قیمت‌ در بازار

همزمان با برداشت و عرضه لیموترش داخلی به بازار، قیمت این محصول در بازار ارزان شده و درحال حاضر نرخ هر کیلوگرم لیموی داخلی بین ۴ تا ۸ هزارتومان است.

مدیرکل دفترمیوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت لیموترش در کشور حدودا از ۱۵ مردادماه آغاز شده است، اظهارداشت: درحال حاضر لیموی تازه وارد بازار شده است ضمن اینکه برداشت این محصول تا اواسط مهرماه ادامه دارد.

ابوالقاسم حسنپور اضافه کرد: برآورد میشود میزان تولید لیموترش در سالجاری بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزارتن باشد.

وی همچنین جایگزینی لیموی پرشین لایم با ارقام بومی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: لیموی پرشین لایم در برابر آفت جاروک جادوگر مقاوم است و از سال ۸۶ که این رقم در کشور کشت شده، تاکنون به این آفت آلوده نشده است.

مدیرکل دفترمیوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه دسترسی تولیدکنندگان به نهال لیموی پرشین لایم آسان نیست، اظهارداشت: تعداد این نهالها محدود است و ما در حال تکثیر آن هستیم تا این نهال را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.

حسنپور افزود: تکثیر این نهالها و توزیع آن میان تولیدکنندگان، دو سال طول خواهد کشید.

وی به باغدارانی که مجددا اقدام به کشت ارقام قدیمی لیموترش کردهاند، توصیه کرد: این تولیدکنندگان برای مقابله با آفت جاروک باید باغات خود را به خوبی مدیریت کنند.

مدیرکل دفترمیوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تغذیه مناسب باغات و کنترل علفهای هرز نقش به سزایی در مدیریت بیماری دارد، گفت: تولیدکنندگان باید اقدام به سم پاشی به موقع علیه بیماری جاروک کنند.

همزمان با برداشت لیموی نو و ورود این محصول به بازار، قیمت لیموترش در بازار نیز تا حدودی کاهش یافته است.

در همین زمینه رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه امسال هم قیمت لیموترش داخلی و هم نوع وارداتی آن در بازار گران بود، به مهر گفت: با افزایش عرضه لیموی داخلی به بازار مصرف، نه تنها قیمت نوع داخلی این محصول کاهش یافته بلکه لیموهای وارداتی نیز تحت تاثیر این امر ارزان شدهاند.

سیدحسین مهاجران قیمت هرکیلوگرم لیموترش قاچاق را ۱۰ هزارتومان عنوان و اضافه کرد: قیمت نوع داخلی این محصول نیز بین ۴ تا ۸ هزارتومان است.

وی با بیان اینکه از اردیبهشت ماه امسال ما شاهد افزایش چشمگیر قیمت لیموترش در بازار بودیم، گفت: آن زمان نرخ لیموی وارداتی به 27 هزارتومان و لیموی داخلی به 17 هزارتومان رسید.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: دلیل این گرانی، افزایش تقاضا در بازار و کمبود عرضه بود.

به گفته مهاجران بیشترین حجم میوههای قاچاق بعد از پرتقال، مربوط به لیموترش است.

وی با بیان اینکه مصرف لیموترش هم به صورت تازه خوری و هم به شکل آبلیمو در کشور زیاد  است، اظهارداشت: چند سال قبل به دلیل مشکلاتی که شیوع یک آفت برای تولیدکنندگان بوجود آورد، آنان مجبور به قطع درختان خود  شدند که این امر سبب کاهش تولید لیموترش و افزایش سطح قیمت در کشور شد.

مهاجران گفت:  البته تولیدکنندگان دوباره اقدام به کشت نهال و تولید کرده اند اما تا درختان جدید به بار بنشیند، چند سالی طول خواهد کشید.

مشاهده نظرات