معاون اول رئیس‌جمهور:

امسال به رشد اقتصادی ۵ درصدی می‌رسیم/ سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانک‌های اروپا و آمریکا

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نمی‌توانم درباره رشد اقتصادی در ۲ ماهه اول امسال اظهار نظر کنم اما مطمئنم امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.

اسحاق جهانگیری امروز در حاشیه امضای قراردادهای سرمایهگذاری در بخش آب و فاضلاب در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در 2 ماهه اول امسال آمار رشد اقتصادی استخراج شده است یا خیر، گفت: در مورد رشد اقتصادی در 2 ماهه اول امسال نمیتوانم موردی را بیان کنم، اما مطمئن هستم که امسال به رشد اقتصادی 5 درصد خواهیم رسید.

جهانگیری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا از رکود خارج خواهیم شد، گفت: اقداماتی که دولت انجام میدهد، در راستای خروج از رکود است و قطعاً از برنامههایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته است، از رکود خارج خواهیم شد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه بانکهای بزرگ اروپایی و آمریکایی همچنان با بانکهای ایران کار نمیکنند، آیا این نقض برجام نیست، سکوت کرده و پاسخی نداد.

جهانگیری همچنین در جلسه خصوصی امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب گفت: وزارت نیرو در توسعه کشور نقش حیاتی و تعیین کنندهای دارد، چرا که در زمینه آب، کشور با تنگناهای جدی مواجه است، بنابراین مدیریت منابع آب میطلبد که از وزارت نیرو حمایت شود، تا این دغدغهها به حداقل برسد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در این بخش به این معنی است که استفاده از منابع آب به طوری اجرا شود که نگرانیها برای نسلهای آینده به حداقل برسد، پس همه باید در بحث آب به وزارت نیرو کمک کنند.

جهانگیری با اشاره به اینکه خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی نیز برای آب کشاورزی برنامههای خوبی تهیه کرده است، گفت: اولویت اول کشور مدیریت منابع آب است، پس سازمان برنامه و بودجه باید کمک کند، تا منابع مورد نیاز تأمین شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقدامات خیلی خوبی در زمینه آب شرب و در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، گفت: تا جایی که بنده تحقیق کردهام، متوجه شدهام که وزارت نیرو بهترین عملکرد را داشته است و قرار است نمونههای موفق و غیرموفق معرفی شوند، پس اگر دولت قرار باشد برای یک قرارداد خارجی فاینانس بدهد، باید یکی از این نقاط آب شرب باشد.

جهانگیری با اشاره به اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب روستایی گفت: وزارت نیرو از منابع خود به بخشهای آب روستایی که یکی از پایگاههای اقتصاد مقاومتی شمرده میشود، اختصاص دهد، چرا که اگر نتوانیم امکانات اولیه برای روستاها را فراهم کنیم، مردم انگیزهای برای ماندن در روستاها ندارند.

وی با اشاره به اینکه در بخش مدیریت برق نیز در تابستان امسال اقدامات خوبی شد، تصور بنده این است که وزارت نیرو در تابستان امسال در بخش برق اقدام مناسبی را انجام داد و این نشان از توان کارشناسی بالای این وزارتخانه است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امسال صنعت کشور رشد داشته است، بنابراین تأمین برق بخش صنعت یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو و اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین در مورد میزان بدهی وزارت نیرو و سایر وزارتخانهها به پیمانکاران و بخش خصوصی گفت: مجلس علاقهمند است گرههای دولت را باز کند، به طوری که شنیدهایم مجلس برای کاهش بدهیهای دولت به بخش خصوصی اقداماتی انجام داده، پس ما نیز قرار است، مجوز 40 هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی برای وزارتخانههایی که بدهکار هستند، را از مجلس بگیریم.

مشاهده نظرات