قائم مقام بانک مرکزی:

قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد/ نرخ ارز مبادله‌ای به سمت نرخ بازار حرکت می‌کند

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد، افزود: بانک مرکزی مسئول مدیریت این بازار است و هدایت گری می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی در مورد ورود بانکها به فروش ارز آزاد اظهار داشت: این موضوع یکی از اقدامات مهم از مجموعه اقداماتی است که در جهت یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته است.

وی افزود: زمانی که به سمت مکانیسم بازار حرکت میکنیم، قیمتها نیز بر اساس مکانیسم بازار تعیین میشود. اگر معاملات در بازار ارز بر اساس قیمتهای شفاف انجام شود، قطعا همه فعالان اقتصادی و بخش کلان اقتصاد، از مزایای آن منتفع خواهند شد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد، افزود: بانک مرکزی مسئول مدیریت این بازار است و هدایتگری میکند.

وی فزود: به هر میزان که محیط اقتصاد کلان ما پایدارتر و باثباتتر و کم ریسکتر شود، اعتماد برای  ورود ارز به بازار بیشتر خواهد شد.

کمیجانی تصریح کرد: با گسترش انتظارات خوشبینانه،  بازار نرخ ارز تعیین خواهد کرد.

کمیجانی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مرکز مبادلات ارزی چه میشود؟، گفت: نرخ ارز مبادلهای به مرور و در مسیر یکسانسازی به سمت نرخ بازار حرکت خواهد کرد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات