وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

قطارهای بالای ۴۵ سال از رده خارج می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از آذرماه امسال قطارهای با عمر بالاتر از ۴۵ سال هم از رده خارج می شوند، گفت: ترن‌ست‌ها و واگن‌های اتوبوسی جدید به ناوگان حومه‌ای وارد می شود.

عباس آخوندی در مراسم افتتاح دو رام قطار مسافری درجه یک با بیان اینکه خوشبختانه این دو رام قطاری که امروز  افتتاح شد توسط شرکتهای ایرانی تولید شدهاند و صد در صد تولید داخل هستند، گفت: ساخت این قطارها در داخل ایران نشان از توانایی صنعت حمل و نقل دارد و البته این قرارداد شامل این دو رام قطار نمیشود و بیش از ۳۵ رام قطار توسط شرکتهای ایرانی تولید و به ناوگان اضافه میشود.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۱۷ رام قطار توسط شرکت واگنپارس ساخته شده است و تا سه ماه آینده چند رام قطار دیگر را هم وارد ناوگان ریلی کشورمان میکنیم، افزود: سال گذشته توانستیم ناوگان بالای ۵۵ سال را از رده خارج کنیم که در بین آنها قطارهایی با سن ۶۴ سال هم در سیر بودند که از رده خارج شدند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در آذرماه امسال هم قطارهای بالای ۴۵ سال از رده خارج میشوند، گفت: با این اقدام ناوگان ریلی کشورمان امسال ۱۰ سال جوانتر میشوند و بنا داریم در سال آینده هم قطارهای بالای ۳۵ سال را از رده خارج کنیم.

آخوندی با بیان اینکه یکی از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی ارتقای کیفیت خدمات حوزه راهآهن است، افزود: پیگیر آن هستیم که حوزه حمل و نقل ریلی جایگاه خود را در بخش بار و مسافر افزایش دهد که لازمه این کار نه فقط ارتقای زیرساختها بلکه ارائه خدمات با کیفیت خوب است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بار خدمات ریلی باید در حوزه سرعت و افزایش رقابت بهبود پیدا کند و در حوزه مسافر هم باید رفاه مسافران و نظم در سفر را مورد توجه قرار دهند، اظهار داشت: اینکه چهره حمل و نقل ریلی مسافری تغییر کند، به این معناست که مردم بتوانند به ریل و حمل و نقل ریلی در سطح حمل و نقل با هواپیما و حمل و نقل هوایی اعتماد کنند و از آن لذت ببرند.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه با افتتاح کترینگ قطار نه فقط یک بنگاه اقتصادی افتتاح شده بلکه آغازی برای ارتقای سطح خدمات رسانی است، اظهار داشت: مسافران ایرانی باید از خدمات در سطح بینالمللی بهرهمند شوند و این آغازی برای تحقق اهداف ما است.

آخوندی با اشاره به سرمایهگذاری اتریشی - ایرانی برای ایجاد این کترینگ گفت: با ورود سرمایهگذاران خارجی قدرت رقابت در حوزه حمل و نقل ریلی افزایش مییابد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف ما این است که رقابت بین هواپیما و ریل ایجاد شود، گفت: نتیجه رقابت بین انواع حمل و نقلها، آسایش بیشتر مسافران است.

وی ادامه داد: پس از برجام شاهد آغاز سرمایهگذاریهای مختلف و متعدد در حوزه حمل و نقل بودیم و این اعتماد و سرمایه اجتماعی در ایران باید فراهم شود تا سرمایهگذاران خارجی سرمایه خود را وارد چرخه درازمدت اقتصادی ایران بکند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سرمایهگذاران اتریشی و ایرانی برای راهاندازی این کترینگ ۱۲ هزار میلیون یورو سرمایه وارد حوزه ریلی کردهاند، گفت: این سرمایهگذاران خارجی به دنبال افتتاح شعب دیگری در ایران هستند.

آخوندی با بیان اینکه اقتصاد و توسعه اقتصاد منوط به اقدامات کوچک و بزرگ اما متکثر است و پس از برجام فضایی ایجاد شود که ایران به صحنه بینالمللی باز گردد، افزود: به دنبال این هستیم که ملت ایران سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهد.

وی با بیان اینکه با سازندگان داخلی و خارجی برای استفاده از فناوریهای جدید در حوزه حمل و نقل حومهای وارد مذاکره شدهایم، گفت: قرار است ترنستها و واگنهای اتوبوسی جدید را به ناوگان حومهای وارد کنیم. سال گذشته ۴.۵ میلیون مسافر از قطارهای حومهای جابجا شدند و پیش بینی میکنیم سال آینده این جابجاییها به ۷ میلیون مسافر برسد.

مشاهده نظرات