ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه برای جلوگیری از قاچاق میوه

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از تدابیر ویژه و تدوین آیین‌نامه جدید برای جلوگیری از قاچاق کالا و محصولات مختلف مانند کشاورزی و میوه خبر داد و برای چندمین بار تاکید کرد که هیچ‌گونه مجوزی برای واردات انار و زیتون از سوی وزارت کشاورزی صادر نشده است.

علیاکبر مهرفرد در خصوص واردات انار و زیتون طی سه ماهه نخست امسال اعلام کرد: هیچ مجوزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات انار و زیتون صادر نشده و ممکن است آمار ثبت شده در گمرک، واردات موقت این محصولات برای فرآوری، بستهبندی و صادرات مجدد باشد.

وی اظهار کرد: در حوزه مقررات کارگروههایی در ستاد مبارزه با قاچاق، کالا و ارز و کمیسیونهای دولت به ویژه کمیسیون لوایح به طور کامل و مفصل در زمینه کالای قاچاق کار شده و آییننامههای مناسبی نیز نوشته شده است که میتوان به معدوم شدن کالای قاچاق به جای مزایده گذاشتن آن اشاره کرد.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی دیگر از مسائلی که به آن در این آییننامه اشاره شده این است که هر کالایی از مبادی رسمی قصد ورود به کشور را داشته باشد باید کدگذاری شود؛ به گونهای که قابلیت رهگیری آن کالا از مبدأ واردات تا رسیدن به دست مصرفکننده وجود داشته باشد که در این زمینه دستگاههایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات و سازمان حمل و نقل موظف به راهاندازی سامانههایی در این زمینه شدهاند تا مسیر کالا کاملا مشخص و قابل ردیابی باشد.

مهرفرد ادامه داد: در زمینه میوه و ترهبار نیز اقدامات مناسبی برای کنترل مرزها صورت گرفته است؛ به گونه ای که هشدارهای لازم به مرزبانیهای کشور داده شده و پیگیریهای لازم نیز صورت گرفته است که از طریق وزارت کشور به معاونت امنیتی آن به استانهای مرزی ابلاغ شده است و هر موردی که به اطلاع وزارت جهاد کشاورزی یا ماموران قرنطنیه در گمرکات میرسد به مراجع نظامی و امنیتی اطلاعرسانی میشود. همچنین به میادین میوه و ترهبار شهرداری نیز ابلاغ شده تا حتیالامکان از عرضه کالاهایی که مشکوک به قاچاق هستند جلوگیری کنند.

جلوگیری از قاچاق کالای وارداتی از طریق ترانزیت

وی گفت: در زمینه ترانزیت وقتی کالایی از یک مرز به قصد خروج از مرز دیگر به کشور وارد میشود در برخی اوقات تقلب صورت می گیرد و کالای وارداتی را در داخل کشور تخلیه میکنند و به جای آن محصول دیگری جایگزین و از کشور خارج میشود که در این زمینه نیز تدابیر لازم صورت گرفته تا از چنین تخلفی جلوگیری شود؛ به گونهای که ماموران قرنطینه در مرزهای ورودی و خروجی کشور کالاهای ترانزیتی را کنترل میکنند تا مطمئن شوند محصول خارج شده همان محصول وارداتی به قصد ترانزیت بوده است.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که میتوان به مشکلات زیرساختی مانند دستگاههای ایکسری در گمرکات کشور اشاره کرد، چرا که ماموران قرنطینه نمیتوانند همه کامیونهای ترانزیتی را در طول شبانهروز تخلیه، بازرسی و مجددا بارگیری کنند.

مهرفرد تصریح کرد: اطلاعات مربوط به واردات کولهبری در گمرکات کشور ثبت نمیشود اما باید توجه داشت که بیماریهای گیاهی و دامی مسالهای نیست که بتوان از آن گذشت و از هر طریقی مانند واردات کولهبری، مرزنشینی، ملوانی، قانونی یا غیرقانونی ممکن است به کشور وارد شود که در این راستا از مراجع ذیربط درخواست کردیم اگر در این زمینهها واردات محصولات کشاورزی صورت گرفت به سرعت وزارت جهاد کشاورزی ماموران قرنطینه را در جریان بگذارند که البته همکاری لازم بین ماموران قرنطینه و دیگر دستگاههای ذیربط وجود دارد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات