۹ فروند کشتی ایرانی تحت پوشش بیمه بین‌المللی پی اند آی قرار گرفت

مدیر دفتر کارگزاری بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: ۹ فروند از کشتی‌های گروه کشتیرانی ایران پوشش کلوپ بین‌المللی پی اند آی را دریافت کرد.

به نقل از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا بنایی با بیان اینکه اسامی آنها در تارنمای کلوپ مربوطه در کنار دیگر شرکتهای کشتیرانی عضو کلوپ قرار گرفت، افزود: پس از رایزنی های فراوان 9 فروند از کشتیهای متعلق به شرکت کشتیرانی والفجر از تاریخ دهم مرداد 1395 از پوشش کلوپ پی اند آی برخوردار شدند.

مدیردفتر کارگزاری بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این شرایط میتوانیم ادعا کنیم که بار دیگر زمینه برای فعالیت جهانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تردد کشتیها تحت پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران جهت خدمت رسانی به جامعه حمل و نقل بین المللی و حمل کالا به اقصی نقاط دنیا فراهم آمده است.

وی تصریح کرد: پس از اجرای برجام جلسات هماهنگی با طرفهای داخلی و خارجی برگزار شد تا زمینه برای انتقال بخشی از ریسکهای کشتیها در دو رشته «بدنه - ماشین آلات» و «حمایت و غرامت» به بیمه گران بینالمللی فراهم شود.

بنایی افزود: یکی از اهداف تحریم کنندگان این بود که به ویژه با محدود کردن کلوپهای بین المللی به ارائه پوششهای بیمهای پی اند آی فعالیت حمل و نقل دریایی کشور را با مشکل مواجه کنند که این امر شرکتهای کشتیرانی را در دوران تحریم با مشکلات پیچیدهای مواجه کرد.

وی افزود: به نوبه خود تلاش کردیم پس از اجرای برجام هر چه سریعتر مقدمات بازگشت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بازارهای بین المللی حمل و نقل فراهم کنیم.

وی گفت: به منظور باز پس گیری و ارتقاء سهم کشتیرانی از بازار حمل و نقل بین المللی مجبوریم تحت پوشش های بیمهای و موسسات ردهبندی استاندارد و مورد تایید صاحبان کالا، اجاره کنندگان کشتیها و مقامات بندری کشورهای محل تردد کشتیها فعالیت کنیم.

بنایی بیان داشت: در عین حال یکی از اولویتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمایت از بیمه گران داخلی نیز است که تلاش می کنیم، ضمن هماهنگی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت دادن بیمههای ایرانی در قراردادهای بیمهای حتی الامکان اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه حوزه تردد کشتی ها محدودیتی نداشته و یک حوزه بین الملل و جهانی است، لذا لازم است شرکتهای بیمهای و موسسات رده بندی طرف قرارداد کشتیرانی بتوانند در جای جای دنیا خدمات و امکانات مورد نیاز مالکان و بهره برداران کشتی را به بهترین نحو و بالاترین کیفیت ارائه کنند.

بنایی تصریح کرد: در حال حاضر در حال رایزنی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارگانهای ذیربط در داخل کشور هستیم، تا ضمن حرکت در چارچوب قوانین و الزامات مربوطه به نحو مقتضی نسبت به انتقال پرتفوی بیمهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بازار بیمه بین المللی اقدام کنیم.

مشاهده نظرات