رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران خبر داد:

شیر تازه به شیرخشک تبدیل می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از کاهش قدرت خرید شیر از سوی مردم خبر داد و گفت: روزانه ۱۸۰۰ تن شیر مازاد تبدیل به شیر خشک می‌شود.

کاوه زرگران در نشست امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور وزیر بهداشت در حال برگزاری است، اظهار داشت: اجرای قانون مالیات مضاعف در بخش صنایع غذایی به دلیل نکاتی که وزارت بهداشت و درمان داشته، خود میتواند با توجه به فضای اقتصادی کشور، به ضرر بخش تولید باشد چرا که هماکنون به دلیل رکود فعلی، شاهد کاهش فروش محصولات غذایی هستیم و امروز در صنعت لبنیات به عنوان یکی از صنایع شاخص غذایی، روزانه ۱۸۰۰ تن شیر مازاد تبدیل به شیر خشک میشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دلیل تبدیل شدن شیر تازه به شیرخشک آن است که مردم توان خرید این کالا را ندارد؛ به نظر میرسد اجرای مالیات مضاعف باعث شود سفره مردم کوچکتر شده و سلامت آنها به خطر افتد.

زرگران تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این سیاست عملی نیست اما پتانسیلهای اجرایی آن اگر فراهم شود، ممکن است بتوان اجرا را در پروسه کوتاهتری عملیاتی کرد و این در شرایطی است که روح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز میگوید «مالیات باید از مصرفکنندگان اخذ شود تا کالایی که با سلامتی مردم منافات دارد، کمتر فروش برود»؛ در حالی که هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته این قانون را اجرایی کند و فشار آن به جای تحمیل به مصرفکنندگان، از جیب تولیدکننده یا به تولیدکننده وارد شده و از جیب وی پرداخت میشود.

وی خاطرنشان کرد: میزان نمک روزانه مجاز برای هر فرد ۱۱ گرم است که از مواد غذایی به مصرفکننده انتقال مییابد اما اعتقاد و بررسیهای ما نشانگر این است که کمتر از یک گرم از این میزان نمک از طریق محصولات غذایی به مصرفکنندگان میرسد و بیش از پنج گرم آن از طریق مصرف نان وارد بدن میگردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: به دلیل اِشکالات زنجیره گندم، آرد و نان، نمک بیش از حد مجاز به بدن مصرفکنندگان وارد میشود که به نظر میرسد باید در این رابطه یک کار ملی انجام داد.

مشاهده نظرات