عراقچی پس از حضور در مجلس:

ایراداتی در نحوه اجرای برجام وجود دارد/ پیگیری مصادره ۲ میلیارد دلار ایران در ریاست جمهوری

معاون وزیر امور خارجه گفت: روندهای قانونی مشخص شده در برجام بر حسب تشخیص هیأت نظارت بر اجرای برجام طی می‌شود.

سید عباس عراقچی پس از حضور در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا ایران در قبال بدعهدی غربیها در اجرای برجام شکایتی را به کمیسیون مشترک تعیین شده در توافقنامه با 1+5 برده است یا خیر، اظهار داشت: ما در قالب کمیسیون مشترک در حال پیگیری همه موارد هستیم.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایراداتی در نحوه اجرای برجام از طرف مقابل وجود دارد، بیان کرد: این ایرادات را در جلسات مختلفی که داشتیم، به خصوص در کمیسیون مشترک مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته که بسیاری از آنها حل شده است. مثلا در حوزه بیمه تقریبا همه مشکلات حل شده و در حال حاضر در حوزههای بانکی و مالی برخی از مشکلات حل شده است.

رئیس کمیته اجرای برجام با بیان اینکه به طور مرتب در حال پیگیری هستیم و برخی از اینها نیاز به زمان دارد و بعضی دیگر از آنها نیاز به آئین نامههای جدید از طرف مقابل دارد، ادامه داد: همه اینها به ترتیب در حال حل شدن است ولی کماکان بعضی از تعللها، اهمالها و بدعهدی از طرف مقابل وجود دارد که با این مسائل ما به صورت خیلی محکم برخورد میکنیم و وظایف طرف مقابل را به آنها گوشزد میکنیم.

عضو تیم مذاکره کننده هستهای جمهوری اسلامی با بیان اینکه هر جائی که طرف مقابل کوتاهی و تعلل داشته باشند پیگیری خواهیم کرد، متذکر شد: اگر نیاز باشد حسب تشخیص هیئت نظارت بر اجرای برجام، انشاءالله روندهای قانونی که در برجام مشخص شده هم طی خواهد شد.

وی در خصوص اینکه آیا وزارت خارجه در خصوص برداشت 2 میلیارد دلار از سوی آمریکا اقدامی کرده است یا خیر، گفت: دفتر حقوقی ریاست جمهوری مسئول این پرونده هستند که این موضوع را دنبال میکنند و شکایتی را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع دادهاند.

مشاهده نظرات