رئیس اتاق بازرگانی تهران:

بانک مرکزی به سمت واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که با پیگیری‌ها و نظر دولت بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در حال به نتیجه رسیدن است گفت: چه خوب است که همزمان با تک‌نرخی شدن ارز بانک مرکزی روند واقعی شدن آن را نیز دنبال کند.

مسعود خوانساری صبح امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: رشد اقتصادی در بهار امسال وضعیت مناسبی داشته است و از زیربخشهای آن میتوان به بخش نفت اشاره کرد که صادرات ما 2.1 میلیون بشکه در روز بوده که یک میلیون بشکه بیشتر از سال گذشته است و 1.5 درصد از رشد ناخالص 4.4 را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در گروه کشاورزی نیز 4 درصد رشد را شاهد بودهایم و در بخش صنعت نیز در 3 ماهه سال رشد وجود داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آمار نشان میدهد که در بخش خدمات نیز رشد خوبی در 3 ماهه اول شاهد بودهایم اما در بخش ساختمان هنوز نتوانستهایم به رشد مورد نظر دست یابیم و با رشد منفی مواجهایم و روند سال گذشته ادامه دارد.

خوانساری تصریح کرد: رشد سرمایهگذاری در 3 ماهه امسال منفی است اما موجودی انبارها کاهش یافته است که این امر نشاندهنده رونق صادرات در کشور است.

وی گفت: با پیگیریها و نظر دولت بحث یکسانسازی ارز در حال به نتیجه رسیدن است و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی خرید و فروش ارزها به سمت تکنرخی شدن میرود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: چه خوب است زمانی که به سمت تکنرخی شدن قیمت ارز میرویم بانک مرکزی روند واقعی شدن نرخ ارز را دنبال کند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات