افزایش 23 درصدی تولید کنسانتره مس تا پایان تیر ماه

میزان تولید کنسانتره مس در کشور طی 4 ماه نخست امسال، 23 درصد افزایش یافت.

میزان تولید کنسانتره مس در کشور طی 4 ماه نخست امسال، 23 درصد افزایش یافت. تولید کنسانتره مس شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه 95 به 371 هزار و 363 تن رسید. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 302 هزار و 307 تن بود. میزان تولید کنسانتره این شرکتها در تیرماه، 94 هزار و 233 تن بود که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (84 هزار و 604 تن)، 11 درصد رشد نشان میدهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه جاری، مجتمعهای «مس سرچشمه» و «مس میدوک»، 78 هزار و 118 تن «مس آند» و 60 هزار و 505 تن «مس کاتد» تولید کردند که نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 2 درصد و یک درصد کاهش نشان میدهد. میزان تولید این محصولات (مس آند و مس کاتد) طی تیرماه نیز به ترتیب 19 هزار و 397 تن و 16 هزار و 664 تن بود.

همچنین طی 4 ماهه سال 95، دو مجتمع مس سرچشمه 2049 تن «کنسانتره مولیبدن» و مس سونگون 400 تن مولیبدن تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته به ترتیب (1947 تن کنسانتره مولیبدن و 203 تن مولیبدن)، 5 درصد و 97درصد رشد نشان میدهد.

3 مجتمع مس سرچشمه، مس سونگون و مس میدوک طی 4 ماهه امسال، 17 میلیون و 116 هزار و 12 تن سنگسولفیدی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 14 میلیون و 286 هزار و 700 تن بود که نشاندهنده افزایش 20 درصدی تولید این محصول است. میزان تولید سنگسولفیدی در تیرماه با 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته (3 میلیون و 805 هزار و 792 تن)، به 3 میلیون و 987 هزار و 43 تن رسید.

مطالب مرتبط
تاثیر تصمیم گلنکور بر قیمت مس شدید نیست
مشاهده نظرات