دبیر سندیکای آلومینیوم از فرمول قیمت‌گذاری انتقاد کرد

دست بسته تولیدکنندگان مصنوعات آلومینیومی

قیمت‌های جهانی آلومینیوم در بورس فلزات لندن شرایط نسبتا با‌ثباتی پیدا کرده است تا جایی که در هفته‌های اخیر تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد.

 قیمتهای جهانی آلومینیوم در بورس فلزات لندن شرایط نسبتا باثباتی پیدا کرده است تا جایی که در هفتههای اخیر تغییر چندانی را نشان نمیدهد. این ثبات نسبی پس از تجربه یک روند صعودی نکته بسیار مهمی است چون توانسته رشد پیشین خود را حفظ و همچنین خود را برای سطوحی بالاتر آماده کند. بهعنوان مثال ثبات بهای آلومینیوم در کنار کاهش قیمت اغلب فلزات پایه نکته مهمی محسوب میشود که از وجود تقاضا در کنار عدم عرضه قدرتمند آن در بازارهای جهانی حکایت دارد. هم اکنون موجودی انبارهای آلومینیوم در بورس فلزات در اقصی نقاط جهان رقمی نزدیک به 2 میلیون و 240 هزار تن است که کمترین حد در 7 سال اخیر محسوب شده که نشاندهنده برتری تقاضا بر عرضه هاست بنابراین ادامه رشد بهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن به هیچ عنوان غیرمنطقی نیست. با توجه به تمامی این موارد میتوان به حفظ سطوح قیمتی فعلی در بازار آلومینیوم امیدوار بوده و حتی پس از طی یک فاز ابهام، سطوح بالاتری نیز قابل دسترسی خواهد بود.

با توجه به احتمال رشد قیمتهای جهانی آلومینیوم در کنار ترس بازار از رشد بیشتر قیمت دلار، شاهد روزگار سخت تولیدکنندگان مصنوعات آلومینیومی و خریداران شمش آلومینیوم در بورس کالا هستیم هرچند که فرمول قیمتگذاری نیز از اشکالات بنیادینی برخوردار است که روز گذشته به آن پرداختیم. در این خصوص مهندس حقیقی دبیر سندیکای تولیدکنندگان آلومینیوم گفت: فرمول قیمتگذاری آلومینیوم در بورس کالا با اشکالات عمدهای رو به رو است که در نامهنگاریهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و بورس کالا به انتقاد از این شیوه قیمتگذاری پرداختهایم. متاسفانه این احتمال وجود دارد که بورس کالا از گردونه قیمتگذاری آلومینیوم خارج شده که همین رخداد اهمیت اصلاح فرمول قیمتگذاریها را دوچندان ساخته است. وی در ادامه با اشاره به کاهش محسوس هزینه پرمیوم در قیمتگذاریهای جهانی گفت: در فرمول فعلی پرمیوم 250 دلاری با احتساب متوسط قیمت هفتگی آلومینیوم در بورس فلزات لندن ملاک محاسبه بوده ولی در شرایط فعلی جهانی؛ این رقم غالبا کمتر از 100 دلار است.

البته شنیدهها و شایعات حکایت از آن دارد که عرضهکننده اصلی در خارج از بورس این کالا را با پرمیوم 100دلاری عرضه کرده که در نهایت با پرمیوم 150 دلاری به دست مشتری نهایی میرسد بنابراین سود این معاملات بیش از همه به واسطهها تعلق گرفته نه حتی تولیدکننده اصلی. حقیقی در ادامه افزود: تجربه و بررسیهای ما نشان میدهد که پرمیوم برای عرضه در بازارهای جهانی کمتر از 80 دلار و برای تحویل درب کارخانه ( Ex-Work) نزدیک به 40 دلار است که در مقایسه با قیمتهای بورس کالا رقم کمتری است. این موارد یعنی قیمتهای بالای مواد اولیه تاکنون باعث شده تا از یکسو صادرات محصولات آلومینیوم به صفر میل کرده و از سوی دیگر واردات این کالاها رونق بگیرد که از این قبیل موارد میتوان از واردات پروفیل آلومینیوم و حتی درب و پنجره ساخته شده آلومینیومی از کشور ترکیه خبر داد و از آن انتقاد کرد. در پایان این گفتوگو دبیر سندیکای آلومینیوم ضمن انتقاد مجدد از پرمیوم 250دلاری عرضه آلومینیوم در بورس کالا و شایعه پرمیوم 40 دلاری برای صادرات همین کالا از برخی تلاشها برای افزایش تعرفه واردات مواد اولیه و شمش آلومینیوم خبر داد و مخالفت این سندیکا را در این خصوص اعلام داشت.

مطالب مرتبط
توافق سه شرکت بزرگ برای ساماندهی بازار آلومینیوم ایران
قراردادهای خارجی تامین بوکسیت، پشتوانه آلومینیوم
بی‌رمقی در بازار آلومینیوم
مشاهده نظرات