فقط یک درصد از اعتبار کارت خرید کالا مصرف شد!

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از فروش حدود ۴۰ میلیارد تومان کالا از طریق کارت اعتباری خبر داد و در عین حال گفت که برخی وطن‌فروشان در این میان سنگ برندهای خارجی را به سینه می‌زنند.

حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان کالا از طریق کارتهای اعتباری به فروش رفته است، اظهار کرد: این رقم حدود یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای کل طرح است که تقریبا سه چهارم این فروش مربوط به لوازم خانگی و یک چهارم آن در رابطه با سایر کالاهاست.

وی با بیان اینکه دامنه افرادی که مشمول این طرح میشوند کوچک است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت بنا به درخواست انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، از رییسجمهور درخواست کرده که دامنه شمول کارتهای اعتباری بازتر شود تا کلیه کارمندان لشکری و کشوری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند اما تاکنون اتفاقی در این حوزه نیفتاده و این بزرگترین مشکل طرح کارت اعتباری است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه از دولت میخواهیم این گره را حل کند، ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کارت عتباری خرید کالا صادر شده اما کمتر از ۵۰ هزار عدد کارت اعتباری توزیع شده است و از میان کسانی که این کارت را گرفتهاند هم برخی منتظرند تا سقف آن را افزایش دهند.

طرح کارت اعتباری خرید کالا تا پایان سال تمدید میشود

غزنوی با اشاره به پایان اعتبار طرح کارتهای اعتباری از ۳۱ تیرماه گفت: از این تاریخ تاکنون هیچ کارتی صادر نشده اما امروز بانک مرکزی به تمامی بانکها ابلاغ کرد که این طرح تا پایان سال تمدید شود.

وی افزود: در این میان عدهای سوء استفاده کردند و گفتند که در این یک ماهه هیچ کس کالای ایرانی نخریده و باید کالاهای خارجی را نیز وارد طرح کرد. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این افراد عدهای وطنفروش هستند که سنگ برندهای خارجی را به سینه میزنند.

غزنوی همچنین درباره سرمایهگذاری برخی برندهای خارجی لوازم خانگی در ایران برای تولید در کشور، افزود: اگر امروز مطرح میشود که یک برند خارجی به کشور آمده و سرمایهگذاری خارجی در لوازم خانگی صورت گرفته، فریب دادن مردم است و این سرمایهگذاری خارجی نیست، چرا که تنها توسط افراد ایرانی این کار انجام شده و در عین حال مردم منتظرند که به دلیل تولید این برند در کشور قیمت کالاهایشان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری تسهیلات برای تقویت برند خارجی نمیدهد، گفت: متاسفانه برخی افراد شیفته برندهای خارجیاند و در تمام محافل میخواهند تبلیغ این برندها را کنند و تا جایی که توانستند علیه برند ایرانی کار کردند. از سوی دیگر اگر برند خارجی بخش کوچکی از کارش را در ایران انجام میدهد باید توجه داشت که عمده کار این برندها هنوز واردات است اما برندهای ایرانی واردات محصول ندارند و تنها برخی قطعات را وارد میکنند که آن هم بر اساس قاعده صرفه اقتصادی است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اضافه کرد: تجربه سریع و اعتماد ما به کشور چین صنعت ما را تخریب کرد و ما دوباره نباید این کار را با کشور جدیدی تجربه کنیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات