رئیس مجمع واردات هشدار داد؛

خروج تدریجی واردکنندگان شناسنامه دار از چرخه واردات رسمی

رئیس مجمع واردات از خروج واردکنندگان شناسنامه دار از چرخه انجام واردات رسمی خبر داد و گفت: تجار شناخته شده چون توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند، برخی شان به تجارت غیر رسمی روی آورده‌اند.

علیرضا مناقبی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: متاسفانه شرایط پیش روی واردات کشور و هزینههای تمام شده آن آنقدر بالا است که بسیاری از واردکنندگان رسمی، توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند و متاسفانه برخی از آنها در حال خروج از پروسه واردات رسمی هستند.

رئیس مجمع واردات افزود: بیم ما از آن است که برخی واردکنندگان شناسنامههای خود را پاره کرده و به سراغ تجارت غیر رسمی روند در حالی که حداقل تقاضای ما این است که شرایطی فراهم شود که تجار حداقل شناسنامههای خود را پنهان کنند نه اینکه به طور کامل آن را از بین ببرند.

وی تصریح کرد: دغدغه واردکنندگان متعهد آن است که بتوانند کالای باکیفیت و با قیمت مناسب را به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برسانند در حالی که شرایط آنقدر برای واردات رسمی و بدون رانت سخت شده که به تدریج تجارت غیر رسمی به ترجیح فعالان اقتصادی تبدیل میشود.

مناقبی با اشاره به مشکلات زیادی که پیش روی بازار شکر قرار گرفت نیز گفت: شکر حوزهای نیست که هر کس بتواند برای واردات آن ورود کرده و اقدام عملیاتی انجام دهد چرا که تجارت آن در دست افراد مشخصی است و البته وارداتی هم که انجام میشود در الگوی اعداد و ارقام بسیار گسترده است و با یک کانتینر و دو کانتینر انجام نمیشود، بلکه واردات با کشتی صورت میگیرد.

وی نسبت به آنچه که از آن به عنوان امضای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی یاد میشود، اشاره کرد و گفت:برای واردات شکر امضای طلایی وجود دارد و هر وارد کنندهای به خود اجازه نمیدهد حتی درخواست واردات داشته باشد چرا که این حوزه بسیار خاص است و البته ثبت سفارش شکر به اندازهای انجام شده بود که مدتها پس از ممنوعیت ثبت سفارش، واردات صورت میگرفت اما در زمانی که باید در بازار توزیع میشد، این اتفاق نیفتاد تا برخی به منافع خاص خود دسترسی پیدا کنند.

رئیس مجمع واردات خاطرنشان کرد: گندم، شکر و برنج، کالاهای استراتژیک هستند که دولت باید به دقت بر روی واردات آنها نظارت کند و رانت در اختیار کسی قرار ندهد البته باید توجه داشت که به راحتی میتوان در مورد تولید داخلی و کسری آن برای انجام واردات عدد و رقم ارائه کرد و چیز پیچیدهای نیست اما متاسفانه در اتفاقی که هفتههای گذشته در بازار شکر رخ داد، ذخیره مناسب وجود داشت اما توزیع نمیشد.

مناقبی گفت: نوع تفکر باید از تصدیگری دولتی خارج شده و دولت هم بر بخش خصوصی نظارت داشته باشد، در حالی که هم اکنون در سیستم دولتی افرادی وجود دارند که خود تاجر هستند و طبیعتا نمیتوانند تصمیم خوب و رقابتی اتخاذ کنند.

وی در ادامه واردکنندگان را کمک حال بخش تولید دانست و گفت: واردکنندگان شناسنامه دار بعضاً خود تولید کننده هم هستند و جوانب حمایت از تولید داخلی را رعایت میکنند اما به هر حال باید توجه داشت که واردکنندگان شناسنامه دار حفظ شوند که بر این اساس برای تعامل میان تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار است نمایشگاهی بین المللی در حوزه صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته در مهرماه سال جاری برگزار شود که در آن هر دو طرف بتوانند نگاه مدبرانهای به حوزه واردات داشته باشند.

رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی ایران ادامه داد: این انجمن به منظور معرفی تولیدکنندگان سالم و خوش نام جهانی به جامعه تولیدکننده و مصرف کننده ایرانی قصد دارد زمینهای فراهم کند تا همکاری مشترکی بین تجار ایرانی و صاحب نام خارجی شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت غذا یکی از صنایع پیشرو  ایران محسوب میشود اما صادرات آن تنها در حدود یک و نیم درصد از محصولات تولیدی است که به نظر میرسد افزایش صادرات صنایع غذایی نیازمند آشنایی هرچه بیشتر دست اندرکاران این صنعت با آخرین دستاوردهای شرکتهای معتبر بین المللی و برقراری ارتباطات جهانی است.

برچسب ها: واردات
مشاهده نظرات