۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال ۹۵ پیش‌خور شد

یک مقام آگاه از ابهام عدم وصول درآمدهای نفتی دو ماهه نخست امسال گره‌گشایی کرد و گفت: ماه‌های پایانی سال گذشته مقرر شد معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفتِ فروخته‌شده، قبل از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خارجی هزینه و پس از وصول درآمد نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود.

یک مقام آگاه در گفتوگو درخصوص علت کاهش شدید واریزی منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به خزانه در دو ماه اول امسال، اظهارداشت: سال گذشته یکی از نهادهای عالی کشور مصوباتی برای منابع حاصل از فروش نفت داشت.

وی افزود: اصولا درآمد حاصل از فروش نفت سه ماه پس از بارگیری به حساب واریز میشود که با این حساب نفت فروخته شده در سه ماه پایانی سال 94 در سه ماه ابتدای سال 95 وصول میشود اما طبق آن مصوبه مقرر شد بانک مرکزی زودتر از موعد معادل آن پول را به دولت بدهد و پس از وصول درآمدها، معادل طلب خود را برداشت کند.

این مقام آگاه تصریح کرد: بر این اساس معادل ریالی نفت فروخته شده به حساب خزانه واریز و از ابتدای سال جاری فرایند تسویه بدهی دولت با برداشت از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی آغاز شد.

وی گفت: از ابتدای امسال یک بار 1629 میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز شد.

این مقام مسئول ادامه داد: زمستان سال گذشته شرکت ملی نفت بخشی از نفت خود را در قرارداد با خریداران تنزیل کرد و به همین دلیل توانست بسیار زودتر از موعد 90 روزه، معادل 1838 میلیارد تومان دریافت کند.

وی با بیان اینکه این اقدام شرکت ملی نفت هم در قالب مصوبات آن نهاد عالی کشور بود، افزود: با این اقدام شرکت ملی نفت، پولی که باید در اوایل سال 95 از محل فروش نفت وصول میشد، در اواخر سال 94 دریافت شد و این کار بر آمار درآمد حاصل از فروش از نفت در دو ماهه اول امسال تاثیر گذاشت.

این مقام آگاه گفت: همچنین طی یک قراردادی، شرکت ملی نفت 800 میلیون دلار تسهیلات از بانک مرکزی دریافت کرد و مقرر شد از اسفند 94 تا اردیبهشت 95 این تسهیلات بازپرداخت شود.

وی با بیان اینکه 1466 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی در دو ماهه اول امسال توسط بانک مرکزی وصول شد، گفت: خرداد ماه وزارت نفت در نامهای به بانک مرکزی اعلام کرد هنوز برنامه مازاد تولید محقق نشده است و به همین دلیل درخواست کرد ارقام برداشت شده بابت بازپرداخت تسهیلات، به خزانه بازگردد.

این مقام آگاه گفت: پس از آن بانک مرکزی ضمن انتقال این رقم (1466 میلیارد تومان) تسهیلات 800 میلیون دلاری را استمهال کرد و مقرر شد در ماههای مرداد، شهریور و مهر امسال کل این تسهیلات از محل مازاد درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی واریز شود. 

به گفته وی مجموع این اعداد، درآمد نفتی دو ماهه اول امسال است که میتوانست به خزانه واریز شود اما به حساب بانک مرکزی بابت وصول مطالبات منتقل شد.

وی با اشاره به کاهش بهای نفت در زمستان سال گذشته، افزود: البته این را هم باید در نظر داشت که با افزایش 14 درصدی صادرات نفت در سه ماه پایانی سال گذشته نسبت به بهار همان سال، بهای هر بشکه نفت از 50 دلار به حدود 29 درصد رسید که بیانگر کاهش 42 درصدی در قیمت نفت است و افت 33 درصدی درآمدهای نفتی دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.

این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که مجموع منابعی که در راستای مصوبات آن نهاد سال گذشته از سوی بانک مرکزی پرداخت شده ، چقدر است، گفت: مجموع پرداختهای انجام شده در راستای آن مصوبات حدود 10 میلیارد دلار بوده است.

وی با بیان اینکه فرایند بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی از محل درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد تصریح کرد: البته بخشی از پرداختها بابت تسویه بدهی دولت به شرکتهای خارجی انجام شد.

به گزارش فارس، با توجه به این توضیحات، معادل ریالی 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی سال گذشته پیشخور شده است. در صورتی که معادل ریالی تهاتر نفتی شرکت ملی نفت از این رقم کسر شود، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی با این مصوبات 29 هزار و 162 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در دو ماهه اول امسال نیز 3 هزار و 95 میلیارد تومان بانک مرکزی برای مطالبات خود وصول کرده که در خرداد ماه مجددا 1466 میلیارد تومان از این وصولیها به شرکت ملی نفت بازگشته است. بنابراین بانک مرکزی 1629 میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده است.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه امسال (بدون در نظر گرفتن بدهیهای قبلی) 27 هزار و 533 میلیارد تومان است که در صورت افزودن 18 هزار و 240 میلیارد تومان از بدهیهای انباشته قبل، رقم کلی بدهی دولت به بانک مرکزی به 45 هزار و 773 میلیارد تومان رسیده است.

البته هنوز آمار درآمدهای نفتی در ماههای خرداد، تیر و مرداد در دست نیست اما در دو ماهه اول مجموع درآمدهای نفتی 5560 میلیارد تومان بوده که 70 هزار و 50 میلیارد تومان نسبت به پیشبینی بودجه عدم تحقق داشته است.

برچسب ها: نفت فروش
مشاهده نظرات