تک‌نرخی شدن ارز و تصمیمات قیمتی چه تاثیری به همراه دارد؟

دو اهرم موثر در بازار پتروشیمی

هفته گذشته قیمت پایه محصولات پتروشیمی کاهشی اعلام شد و این در حالی بود که برخی از تحلیلگران این بازارها نوید این اتفاق را از قبل داده بودند.

مطالب مرتبط
تولید محصولات پتروشیمی به ١٧ میلیون تن رسید
چهار اثر هم‌جهت در بازار پتروشیمی
مشاهده نظرات