نوبخت مطرح کرد

برنامه ششم «برنامه یازدهم توسعه» است/ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نداریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که ما بنا نداریم در برنامه ششم مشکلات بشریت را حل کنیم این برنامه را ادامه برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب دانست و تصریح کرد: ما اصلاً الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نداریم تا برنامه را بر مبنای آن تدوین کنیم.

ارائه اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی، برای نوبت دوم حرف و حدیثهای فراوانی را در پی داشت؛ تا جایی که برخی نمایندگان حتی بازگشت مجدد این لایحه به دولت را خواستار شدهاند. محمدباقر نوبخت، سهشنبه 26 مردادماه، میهمان اخبار شبانگاهی شبکه یک سیما بود تا به ابهامات پیرامون لایحه برنامه ششم پاسخ دهد.

یکی از نکات قابل توجه در سخنان معاون رئیس جمهور این بود که اذعان کرد برنامه بر اساس «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» نوشته نشده است. همچنین این برنامه را در دو نوبت، نه «برنامه ششم»، بلکه «برنامه یازدهم توسعه» و در ادامه برنامههای پیش و پس از انقلاب دانست و تأکید کرد که از تجربیات و نقایص همه این برنامهها در تدوین برنامه جدید کمک گرفته شده است. مشروح این گزارش در ادامه میآید.

سخنگوی دولت با اشاره به اهداف سند چشمانداز که بر توسعهیافتگی کشور و جایگاه اول کشور در بخشهای اقتصاد و علم و فناوری در منطقه در سال 1404 تأکید دارد، گفت: نیمی از زمان این سند طی شده اما در عمل به جایگاه مطلوب نرسیدهایم، بنابراین باید در برنامههای ششم و هفتم تلاش کنیم تا عقبماندگی طی این مدت جبران شود.

وی ادامه داد: برای اینکه در سال پایانی برنامه ششم، یعنی سال 99 به اهداف لازم دست پیدا کنیم نیازمند رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی هستیم. بنابراین راهبردها، اهداف کمی، سیاستها، اقدامات اجرایی و منابع لازم برای تحقق این هدف را در برنامه لحاظ کردیم که شامل 7 مجلد و 2 هزار صفحه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی افزود: در تدوین این برنامه از دانشگاهیان، نمایندگان بخش خصوصی و بالغ بر هزار کارشناس سازمان مدیریت وبرنامهریزی بهره بردهایم. وی با بیان اینکه مجلس محترم مایل است با دولت تعامل داشته باشد خاطرنشان کرد: مجلس محترم کلیات برنامه را در اکثر کمیسیونها تصویب کرده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به سند بالادستی «اقتصاد مقاومتی» تأکید کرد: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه مستقر است و با تکیه بر 24 بند این سند 12 برنامه نوشتهایم و 120 پروژه برای هریک از این بندها تعریف کردهایم. این سند نوشته شده و در این چارچوب برای هر وزارتخانه و همینطور افراد مرتبط وظایفی مشخص شده است.

نوبخت در پاسخ به این مطلب که «منتقدین اعتقاد دارند این لایحه بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین نشده» تصریح کرد: موضوع این است که ما چنین الگویی تصویب نکردهایم و اصلاً الگویی نداریم که برنامه ششم را بر مبنای آن بنویسیم.

وی ادامه داد: البته بهجای الگو، سیاستهای برنامه ششم شامل 80 بند که توسط رهبری ابلاغ شده وجود دارد که همه 80 بند در برنامه ششم دیده شده است؛ ما حتی سندی داریم که اعلام کنیم هریک از این 80 بند در کجای برنامه دیده شده است.

سخنگوی دولت افزود: سند دیگر فرادستی ما در تدوین این برنامه، سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی بوده است؛ باز هم سندی داریم که نشان میدهد هریک از 24 بند اقتصاد مقاومتی در کجا دیده شده است.

وی گفت: اینجا لازم است نکتهای را که اشتباه میشود به اطلاع مردم برسانم. ما برای تمام این هفت جلد نیازی به مجوز قانونی نداریم؛ بلکه تمام این چند هزار صفحه و موضوعات بخشی و فرابخشی مرتبط با آن را در قالب 31 حکم ارائه کردهایم که برای آن نیازمند مجوز هستیم. این برنامه نیست، بلکه بخشی از برنامه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به اضافه شدن سه ماده به این 31 حکم، تأکید کرد: دولت مصمم است که بودجه سال 96 را قبل پانزدهم آذرماه بر مبنای برنامه ششم ارائه کند.

معاون رئیس جمهور برنامه ششم توسعه را یازدهمین برنامه توسعهای در ادامه برنامههای پیش از انقلاب دانست و تصریح کرد: برنامه ششم توسعه در حقیقت یازدهمین برنامه توسعهای کشور است؛ از سال 1327 پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب اسلامی تصویب و اجرا شد؛ اما در 10 برنامه قبلی اولویتبندی نداشتیم.

وی با بیان اینکه در 4 برنامه سخنگو بوده و در برنامه پنجم نیز بهعنوان همکار غیرمستقیم حضور داشته است، خاطرنشان کرد: ما از تجارب برنامههای گذشته استفاده کردیم و بهجای اینکه بخواهیم تمام مشکلات بشریت را حل کنیم تنها چهار یا پنج موضوع مشخص را ــ مانند آب، محیط زیست، اشتغال، کاهش نابرابرهای اجتماعی ــ گنجاندهایم که تا 5 سال آینده این مسائل حل شود.

نوبخت افزود: برای تحقق یک رشد 8 درصدی وظایف هر بخش را مشخص کردیم، همچنین منابع مالی ــ شامل منابع خارجی، سهم بانکها، سهم بخش خصوصی و غیره ــ مشخص شده است.

وی در پایان برنامه ششم را نسبت به هر 10 برنامه گذشته برنامه منقّح و جامعی دانست که اهداف، احکام، اولویتها و منابعش مشخص است و هم جبران دو برنامه پیش خواهد بود که به اهداف آنها دست پیدا نکردهایم.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات