دبیر انجمن صنایع نساجی ایران مطرح کرد:

90 درصد برندهای پوشاک در ایران تقلبی هستند!

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: اخیراً مشخص شده است که 90 درصد برندها در ایران تقلبی هستند. اما مشتریان به‌واسطه حک شدن مارک‌های معروف بر لباس‌ها، حاضرند آنها را خریداری کنند

محمد مهدی رئیسزاده درباره علت جذابیت داشتن قاچاق پوشاک عنوان کرد: جذابیت در قاچاق پوشاک تابع علل مختلفی است. یکسری علل اصلی در این زمینه وجود دارد. بخشی از آن به بخش فرهنگی برمیگردد. باید بپذیریم که پوشاک تابع سلیقه مصرفکننده است. مصرفکنندگان پوشاک که عموماً نسل جوان هستند، طبیعتاً دوست دارند تابع مد روز باشند.

وی ادامه داد: بحث دیگر در این خصوص به عرق ملی برمیگردد. یعنی اینکه مصرفکنندگان علاقهمند باشند که کالاهای تولید داخل را مصرف کنند. تاریخ نشان داده است که در دنیا کشورهایی همچون چین، هند، کره و ژاپن و امثال اینها برای حمایت از تولید داخلیشان حتی در شرایط نامناسب، تولیدات نامرغوب کشور خود را خریداری کرده و به این وسیله از آن حمایت کردهاند. در بعضی از کشورها مثل ایران، به دلیل فراز و نشیبهایی که بهواسطه تغییر حکومتها ایجاد شده است، این موضوع، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

رئیسزاده که با «تجارتفردا» گفتوگو میکرد، افزود: در یک برهه از زمان، ما در ایران مورد هجوم تبلیغات وسیع استفاده از کالاهای خارجی بودیم. در نتیجه از تولیدات داخلی حمایت چندانی صورت نگرفت. جا افتادن استفاده از کالای داخلی یک موضوع زمانبر است و وظیفه رسانههاست که آن را اشاعه دهند. مردم باید بدانند که هر کالایی که نام خارجی را یدک میکشد، صرفاً کیفیتی بهتر از کالای ایرانی ندارد. بنابراین فعالیت رسانهای در این زمینه میتواند در بخش فرهنگی بسیار مثمر ثمر باشد. اما بحث دیگر نیز همان بحث مد و رنگ است که باید به روز باشد. همچنین به دلیل شرایط رکودی که در ایران وجود دارد، بحث قیمت هم مطرح میشود. مردم در حال حاضر با قدرت خرید اندکی روبهرو هستند. در نتیجه کالاهایی که بهواسطه قاچاق وارد کشور میشوند، به دلیل اینکه حقوق ورودی را پرداخت نمیکنند، با قیمت تمامشده کمتری به دست مصرفکننده میرسند و قیمت فروش کمتری هم دارند.

وی تصریح کرد:مسلماً مشتریها برای خرید به قیمت کالا توجه ویژهای دارند. مضاف بر اینها اگر پوشاک خریداریشده دارای برند معروف نیز باشند، خرید آن برای مشتریان جذابتر خواهد بود. البته اخیراً مشخص شده است که 90 درصد برندها در ایران تقلبی هستند. اما مشتریان بهواسطه حک شدن مارکهای معروف بر لباسها، حاضرند آنها را خریداری کنند. چهبسا در برخی مواقع هزینههای زیادی را متحمل میشوند. در حالی که در بسیاری از موارد، دیده شده است که برخی از کالاهای داخلی ایران که بسیار با کیفیت نیز هستند، در بازار با برندهای خارجی عرضه میشوند و مشتریان فکر میکنند اینها پوشاک خارجی هستند.

برچسب ها: نساجی پوشاک
مطالب مرتبط
هیاهوی بازار پوشاک ترکیه به نفع صنعت نساجی ایران تمام می‌شود؟
مشاهده نظرات