کارشناسان خرید طلا در مقطع کنونی را مناسب می‌دانند

تشویق طلا با تسهیل پولی

فلز زرد این روزها بیش از هر چیزی از سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی عمده نفع می‌برد، نفعی که عمده کارشناسان معتقدند ادامه خواهد داشت و خرید طلا در مقطع فعلی را معقول می‌کند. حتی بانک مرکزی آمریکا هم که در دسامبر 2015 نرخ بهره وجوه فدرال را افزایش داد، اکنون برای انقباض بیشتر سیاست پولی خود مردد است تا شاخص دلار تضعیف و طلا تقویت شود.

رشد بهای نفت خام در هفتههای اخیر، معاملهگران بازار کالاهای پایه از جمله بازار فلزهای گرانبها را امیدوار کرده، اما افزایش ارزش بهای نفت خام، شاخصهای بورس را نیز رشد داده است، عاملی که باعث خروج سرمایه از بازار طلا میشود. با این همه، تا این مقطع از سومین هفته ماه آگوست، سیاستهای تسهیلی بیشترین اثر را بر روند بهای فلز زرد داشتهاند. اونس طلا که هفته گذشته روی قیمت 1336 دلار ایستاده بود، روز دوشنبه به بهای 1339 دلار رسید تا روز سهشنبه در محدوده 1340 دلار آغاز شود. اونس فلز زرد روز سهشنبه را با قیمت 1345 دلار آغاز کرد و بعد به نوسانهای افزایشی رو آورد، گرچه در قیمتهای بالا، فروش افزایش و قیمت دوباره کاهش مییافت. بهایی که تا ساعت 8 عصر سهشنبه برای هر اونس طلا ثبت شد، 1348 دلار بود، گرچه هماکنون که شما این گزارش را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی دومین روز کاری هفته رقم خورده باشد.

روز اول

رشد 3 دلاری بهای اونس طلا در نخستین روز کاری هفته در حالی رخ داد که بازار طلا گرفتار «روزهای سگی» است، روزهای نیمه دوم تابستان که حجم معاملات در آنها بهشدت کاهش مییابد. البته در این روز، حجم معاملات کم و بازار آرام بود، اما عوامل افزایشی تا حدی به فلز زرد کمک کردند.

بازارهای سهام جهان روز دوشنبه رشد کردند تا بخشی از سرمایههای بازار طلا جذب بورس شود. بسیاری از شاخصهای سهام در حال حاضر روی رکوردهای چندساله نوسان میکنند. تزریق پول از سوی بانکهای مرکزی به اقتصاد و رشد بهای نفت خام دلایل این رکوردزنیها هستند.

اما عوامل خارجی مهم در بازار طلا، روز دوشنبه به نفع فلز زرد کار کردند. در این روز همزمان با افت شاخص دلار، بهای نفت خام هم به رشد خود ادامه داد. بهای نفت خام روز دوشنبه به اوج یک ماهه رفت چراکه اخیرا یکی از مقامهای نفتی عربستان سعودی گفته است کشورش آماده همکاری با دیگر تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت نفت است. اعضای اوپک بناست اواخر سپتامبر گردهم آیند. گزارشها حاکی از آن است که روسیه نیز به گفتوگو درباره تثبیت قیمت نفت متمایل است.

روز دوم

اونس طلا روز سهشنبه را در میانه محدوده 1340 دلار آغاز کرد که نشان میداد دادههای ضعیف اخیر از اقتصاد آمریکا این تصور را در میان معاملهگران بهوجود آورده که افزایش نرخهای بهره فدرالرزرو در آینده نزدیک محتمل نیست. علاوهبر چشمانداز سیاستی فدرالرزرو، چشمانداز سیاست پولی دیگر بانکهای مرکزی نیز به نفع طلا عمل میکند. در کنار توجه به سیاست پولی، روز سهشنبه نیز مانند روز دوشنبه، عوامل خارجی به نفع طلا کار کردند. روز گذشته همزمان با افت شاخص دلار، بهای نفت خام به اوج 5 هفتهای رفت. بازهم مانند روز دوشنبه، شاخصهای سهام با رشد خود، رشد طلا را محدود کردند اما تا لحظه تنظیم این گزارش نتوانستند مسیر فلز زرد را کاهشی کنند. شاخصهای آسیایی بورس روز سهشنبه به اوج یک ساله رفتند.

با وجود اثرگذاری عوامل مختلف، هیچعاملی مانند سیاست پولی بانکهای مرکزی در کانون توجه معاملهگران بازارهای مختلف نیست. به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، انتشار آمارهای اقتصادی ناامیدکننده در آمریکا در روزهای اخیر موجب شده است تا گمانهزنیها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرالرزرو در ماههای آینده کاهش یابد و این مساله موجب کاهش ارزش دلار و در نهایت افزایش قیمت جهانی طلا شده است. پس از انتشار آمارهای ضعیف اقتصادی در آمریکا در روزهای اخیر ارزش دلار نیز در مسیر نزولی قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فدرالرزرو در شرایط کنونی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. جان ویلیامز، رئیس فدرالرزرو سانفرانسیسکو در سخنانی میگوید: «بانکهای مرکزی جهان باید سیاستهای پولی جدیدی را برای مقابله با مشکلات اقتصادی و مالی و جلوگیری از وقوع رکود اقتصادی اتخاذ کنند؛ چراکه پایین نگهداشتن نرخ بهره و تزریق پول و نقدینگی به تنهایی برای حل و فصل مشکلات کافی نخواهد بود.» بانکهای مرکزی بزرگ جهان از جمله اروپا و ژاپن طی ماههای اخیر نرخ بهره منفی را در دستور قرار دادهاند و میلیاردها دلار نقدینگی به سیستم پولی تزریق کردهاند. نگرانیها نسبت به تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز موجب شده است تا بانک مرکزی این کشور برای نخستینبار از سال 2009 میلادی نرخ بهره را کاهش دهد.

روزهای خرید

یک تحلیلگر برجسته اقتصادی به سرمایهگذاران بینالمللی توصیه میکند که با توجه به اجرای سیاستهای انبساطی پولی از سوی بانکهای مرکزی جهان و افزایش احتمالی نرخ تورم طی ماههای آینده، اقدام به خرید طلا کنند. جیم ریکاردز تحلیلگر ارشد اقتصادی و بازارهای بینالمللی در مصاحبه با شبکه سیانبیسی میگوید: «سیاستهای انبساطی پولی بانکهای مرکزی جهان و پایین نگهداشتن نرخ بهره، موجب خواهد شد تا نرخ تورم طی ماههای آینده با افزایش چشمگیری روبهرو شود و این مساله در نهایت به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود. همه بانکهای مرکزی جهان خواستار افزایش نرخ تورم هستند و برای دستیابی به این هدف اجرای سیاستهای انبساطی پولی را در اولویت قرار دادهاند.» او میافزاید: «اجرای سیاستهای پولی بانکهای مرکزی بزرگ جهان در نهایت منجر به افزایش بدهی واقعی خواهد شد و بانکهای مرکزی تا زمانی که به هدف خود؛ یعنی افزایش نرخ تورم دست پیدا نکنند، اجرای سیاستهای فعلی را متوقف نخواهند کرد.» این کارشناس برجسته در ادامه میگوید: «با توجه به اینکه اجرای سیاستهای پولی انبساطی تاکنون نتوانسته موجب افزایش نرخ تورم و تحریک رشد و رونق اقتصادی شود، بهنظر میرسد اجرای این سیاستها ادامه خواهد یافت و در نهایت به نفع تقاضا و قیمت جهانی طلا خواهد بود.»

در حالی که قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از 26 درصد رشد داشته است، او به سرمایهگذاران بینالمللی توصیه کرد تا 10 درصد سرمایه و دارایی خود را بهصورت طلا نگهداری کنند. بیل گراس و جورج سوروس سرمایهداران مشهور بینالمللی نیز به سرمایهگذاران توصیه کردهاند طلا خریداری کنند. در کوتاه مدت، قیمت طلا تحتتاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین قرار خواهد داشت. انتشار متن مذاکرات نشست فدرالرزرو که امشب رخ میدهد نیز تاثیر زیادی بر قیمت طلا دارد. متن این مذاکرات نشان خواهد داد که وضعیت سیاستهای پولی و نرخ بهره آمریکا طی ماههای آینده چگونه خواهد بود.

مشاهده نظرات