رشد اقتصادی کشور مناسب نیست/ بزرگترین نگرانی مردم بیکاری، تورم و گرانی است

وزیر کشور با بیان این‌که اقتصاد ایران همچنان وابسته، ناکارآمد و ناتوان است، گفت: رشد اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست.

عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه امروز در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در اردبیل اظهار کرد: اولین موضوعی که باید به شکل اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی با آن مواجه باشیم، اعتقاد راسخ به عملیاتی شدن مبانی اقتصاد مقاومتی است چرا که اگر اعتقادی نباشد اقتصاد مقاومتی مانند سایر طرحها بعد از مدتی بیاثر و یا کم اثر میشود.

وزیر کشور گفت: از نظر علمی ضرورت دارد تا ما از یک مدل اقتصادی برخوردار باشیم به طوری که از اول انقلاب نیز دعوای اهل علم و فعالان اقتصادی در کشور روی تئوری و نظریههای اقتصادی بوده به طوری که از مدل سوسیالیست گرفته تا سیاست تعدیل را در این کشور مطرح کردند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک تئوری اقتصادی در میان اهل علم مورد توجه قرار گرفته و کسی را سراغ نداریم که به این تئوری ایراد بگیرد، افزود: تنها راه نجات ما در کشور اتکا به همین تئوری اقتصادی بینظیری است که تمام دنیا نیز روی آن برنامهریزی کرده و با در نظر گرفتن ظرفیتها و توانمندیهای داخلی نسبت به تجهیز منابع اقدام کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ما تاکنون پنج برنامه توسعه را در کشور پشت سر گذاشتیم و برنامه ششم را در پیش رو داریم اما در این مدت شاهد یک منحنی عجیب در توسعه و رشد اقتصادی در کشور بودیم که در این باب باید یک تأمل و بازنگریهایی را به صورت منطقی شاهد باشیم.

رحمانی فضلی مقوله امنیتی را نیز دخیل در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: هر چند استکبار جهانی در صدد انزوای سیاسی و اقتصادی ایران است اما جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در حاشیه امنیت واقعی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تحولات منطقهای نشان میدهد ایران در بهترین شرایط امنیتی قرار دارد، ادامه داد: شک نکنید که اگر غفلت کنیم با تهدیدهایی روبهرو میشویم و بهتر است ضعف و سستی را در داخل کشور از بین ببریم تا در ورطه سقوط قرار نگیریم.

رحمانی فضلی گفت: اگر استقامت کنیم، به عنوان پایههای تأمین و توسعه امنیت ملی زمینه توانمندیهای اقتصادی نیز در عرصه رقابت فراهم میآید چرا که خروجی اقتصاد باید به توانمندی قدرت ملی منجر شود.

وزیر دولت یازدهم با اذعان به این موضوع که اقتصاد ایران همچنان وابسته، ناکارآمد و ناتوان است، اظهار کرد: اصلاً رشد اقتصادی کشور مناسب نیست و ما با تکیه بر قیمت نفت که هر روز تغییر پیدا میکند، نمیتوانیم در اقتصاد ثبات و آرامشی را تجربه کنیم.

وی با بیان اینکه با نرخ نفت نمیتوان تورم و رکود کشور را کنترل کرد، افزود: در این نابسامانی تولید و فروش نفت برخی از کشورهای همسایه ما حتی تورم 400 درصدی را تجربه کردند و تنها راه ما این است که وابستگی خودمان را به نفت به شدت کاهش دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: از نظر اجتماعی نیز بیشترین تاکید و تکیه ما باید بر قدرت واقعی مردم باشد و تا زمانی که مردم در صحنه نباشند ما نمیتوانیم کاری را از پیش ببریم که جلب رضایتمندی مردم اصل و اساس کار است.

وی بیان کرد: همه نظرسنجیهای ما نشان میدهد بزرگترین دغدغه و نگرانی مردم بیکاری، تورم و گرانی است که به معنای واقعی همه اینها مردم را رنج میدهد و باید منطقی و درست حرکتها و هدفگذاریها را انجام دهیم.

مشاهده نظرات